Nationalparkråd er ved at være nedsat

09-06-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nationalparkforside NP-Vadehavet Også vises på NST Ribe

Som en af bestyrelsens første opgaver er nationalparkrådet nu ved at være nedsat. Der er indkaldt til konstituerende rådsmøde den 20. juni, hvor det også forventes at rådet udpeger kandidater til de to ledige pladser i nationalparkens bestyrelse.

Bestyrelsen har valg at lægge vægt på, at der kommer en væsentlig repræsentation af den lokalbefolkning, der bliver direkte berørt af nationalparken, ind i rådet. Derfor vil der være rådsmedlemmer fra alle de berørte landområder i nationalparken. Bestyrelsen for nationalparken ser frem til samarbejdet med nationalparkrådet, som er tiltænkt en væsentlig rolle i forbindelse med tilblivelsen af nationalparkplanen.

Nationalparkplanen er den næste og vigtigste opgave for bestyrelsen. ” Her er vi allerede godt i gang med idéfasen, som blev sat i gang med borgermøderne i starten af april, og nu er forslagene så småt begyndt at komme ind, ” siger bestyrelsesformand Bent Poulsen.

Idéfasen løber frem til den 26. juni hvor der er deadline for indsendelsen af ideer til nationalparkplanen. Bestyrelsens arbejde med planen fortsætter hen over efteråret og forventes at være klar til at sende i høring februar 2012.

Nationalparkrådet har følgende sammensætning:

Danmarks Fiskeriforening

Jesper Juul Larsen

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Udpegning mangler

Fiskeri LAG

Udpegning mangler

LAG

Hans Martin Smidt

Region Syddanmark

Susanne Linnet

Museumsforum Syddanmark

Mette Guldberg

Sydvestjysk Udviklingsforum

Winnie Abildgaard

Destination Sydvestjylland

Poul Therkelsen

Lokalarkiverne

Birgitte Thomsen

Vadehavets Bådeklubber

Svend Tougaard

Vadehavsprodukter

Ib Skjærlund

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken

Bo Jessen

Danmarks Miljøundersøgelser (DMU)

Karsten Laursen

Det Rådgivende udvalg for Vadehavet

Jens Andresen

Vadehavets Formidlerforum

Klaus Melbye

Dansk Botanisk Forening

Søren Vinding

GEUS

Jens Morten Hansen

Vadehavskunsterne

Else-Pia Martinsen Erz

Skallingen, Ho og Oksbøl

Anne Marie Slaikjær

Varde Ådal

Ole Andresen

Fanø

Ole Mouritzen

Karen Boel Madsen

Marbækområdet

Claus M. Løth

Marsken omkring Sneum Å

Randi Kragh Hansen

Ribemarsken

Kent Rygaard

Søren Mosegaard Sørensen

Mandø

Claus Christensen

Rømø

Jan Gravesen

Niels Manø

Tøndermarsken

Bodil Marie Arbjerg Lundby

Peter Sönnichsen