Nyt storslået formidlingscenter i Nationalpark Vadehavet

04-12-2014

Vadehavscentret i Vester Vedsted ombygges og åbner medio 2016 som et nyt flot formidlingscenter i Nationalpark Vadehavet. Ombygningen giver 1.000 udstillingskvadratmeter, møde- og formidlingsfaciliteter samt cafe og butik

Af: Søren Christensen

Vinderforslaget til det nye Vadehavscenter i Vester Vedsted sydvest for Ribe er tegnet af Arkitekt Dorte Mandrup. Projektet ændrer det nuværende center ved en total ombygning og fordobler den samlede størrelse. Materialerne er strå, som har været det naturlige byggemateriale i marsken gennem mange hundrede år. Det nye center er flot tilpasset det flade marskland med digernes markante lange linjer. Arkitekturen understreger, at det kommende Vadehavscenter er et formidlingscenter af fremtiden.

Det forventes, at byggeriet starter 1. juni 2015 og åbningen af det nye Vadehavscenter bliver 1. juli 2016. Det nuværende center lukker for udstillingerne i juni 2015. Centrets naturvejledere vil stadig være i felten med et stort offentligt aktivitetsprogram og mange skole- og andre ture i Nationalpark Vadehavet.

Stor opgradering af formidlingscentrene
Indenfor de seneste par år, har Fiskeri- og Søfartsmusset i Esbjerg foretaget en total renovering af deres sælarie og har udvidet med en pavillon om Vadehavet. Samtidig er den ambitiøse ombygning af Tirpizstillingen i Blåvand sat i gang. Samlet set er der tale om tre store oplevelser, der alle formidler og brander vores fantastiske hjørne af landet. Vadehavscentret, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Tirpizstillingen er alle partnere med Nationalpark Vadehavet.