Første spadestik er nu taget til ’Sønderho Strandsø’

20-10-2014

Det var med stor glæde, at Nationalpark Vadehavet først i oktober kunne være med til at fejre opstarten på et længe ventet projekt i en klitlavning nord for Sønderho på Fanø. Her bliver et mislykket projekt fra 1950erne med etablering af et ørreddambrug i de yderste klitrækker nu afsættet for et naturprojekt. Formålet er bl.a., at omdanne et tidligere vandreservoir til en sø med et rigt fugleliv, at plejede klitter og klitlavninger samt at skabe et spændende besøgsmål på øen.

Viceborgmester Marius Nielsen tager det første spadestik Foto: John Frikke

I forlængelse af en rigtig god og positiv tale, kunne viceborgmester Marius Nielsen på vegne af Fanø Kommune tage det første spadestik til projektet Sønderho Strandsø i det sandede område i klitterne nord for Sønderho. Det skete den 3. oktober ved halvfiretiden, og bagefter tog en tilfreds formand for Nationalpark Vadehavet, Bent Poulsen, over. Begge kunne de med glæde konstatere, at der trods den lange vej til målet er en rigtig god opbakning til projektet. Sammen kunne de to også slå fast, at man med et varigt og godt samarbejde kan nå mål, som til tider ellers ser temmelig uopnåelige ud. Der har været arbejdet i efterhånden mange år med projektet, så samtlige af de godt 30 fremmødte havde et stort smil på i det smukke efterårsvejr.

Forventningerne til strandsøen er bl.a., at sandternen, skestorken, den sorthalsede lappedykker, strandtudsen og sjældne orkidéer får ideelle forhold. Genskabelse af mere naturlige vandstandsforhold, afgræsning med husdyr samt etableringen af et lavvandet søområde med to små øer skal gerne resultere i en natur, som tidligere var udbredt i området.

Formidling og oplevelser er også hjørnesten i projektet, og derfor anlægges de to fugleøer i søen så de kan iagttages fra det observationsskjul, der også er en del af projektet. Øerne er uhyre vigtige for søens funktion som yngleområde for mange af de fugle, som forventes at indvandre til det genoprettede naturområde, men samtidig vil de også give de besøgende rigtig gode muligheder for oplevelser. Fra observationsskjulet, vil publikum få rige muligheder for - på tætteste hold og uden at forstyrre – at få store naturoplevelser og følge årets gang i klitområdet.

Sønderho Strandsø skabes i et samarbejde mellem Fanø Kommune, Friluftsrådet, Nationalpark Vadehavet og en række interesseorganisationer. Frivillige fra foreningerne skal også medvirke til den efterfølgende formidling og naturpleje, og naturområdet bliver et oplagt udflugtsmål for skoleklasser og andre besøgende i Nationalpark Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har sæde i følgegruppen for projektet og har støttet det gode formål med 200.000 kr. Det samlede budget for projektet er på 1,7 mio. kr., og søområdet forventes at stå færdigt i foråret 2015.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Projektleder Jacob  Kristian Bay, Fanø Kommune – tlf. 76 66 06 45 / 26 18 45 52 / eller Projektkoordinator John Frikke, Nationalpark Vadehavet – tlf. 72 54 36 61 eller på:

 

Tilskuere

Foto: John Frikke

Oversigt over anlægsområde

Sø med øer - detailplan

Øer og Vadeområde