Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Nationalpark Vadehavet ledes af en bestyrelse udpeget af miljøministeren. Til at rådgive bestyrelsen i større sager,  eller sager af principiel karakter,  har bestyrelsen et Nationalparkråd. Det daglige arbejde i Nationalpark Vadehavet varetages af sekretariatet .


 

Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen


 • Formand: Janne Jørgensen Liburd

  tlf: +45 28 13 99 18
 • Næstformand: Preben Friis-Hauge
  Varde Kommune 

  tlf: +45 60 21 45 44
 • Fanø Kommune: Kristine Kaas Krog

  tlf: +45 21 60 54 98
 • Esbjerg Kommune: Annemette Knudsen Andersen, Byrådsmedlem

  tlf: +45 21 21 56 33
 • Tønder Kommune: Susanne Linnet 

  tlf: +45 40 40 07 31
 • Danmarks Naturfredningsforening:
  Britt Schak Hansen, Formand for DN Fanø

  tlf: +45 30 35 13 33
 • Friluftsrådet: Hanne Voetmann,
  Næstformand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland

  tlf: +45 97 42 39 99
 • Landbrug & Fødevarer: Mikael Nørby-Lassen,

  tlf: +45 20 41 31 04
 • Dansk Ornitologisk Forening: Marco Brodde,
  Medlem bestyrelsen DOF Sydøstjylland

  tlf: +45 30 35 16 37
 • Danmarks Jægerforbund: Hans Christian Fuglsang,
  Medlem Jægerforbundets hovedbestyrelse

  tlf: +45 40 14 99 79
 • Danmarks Sportsfiskerforbund:
  Lars Brinch Thygesen, Miljøkonsulent

  tlf: +45 40 14 10 77
 • Nationalparkrådet: Svend Tougaard

  tlf: +45 40 18 45 70
 • Nationalparkrådet: Anne Marie Overgaard

  tlf: +45 74 78 29 12
 • Digelagene: Kjeld Andreasen

  tlf: +45 75 44 50 88
 • Naturstyrelsen: Ulrik Lorenzen, Skovrider

  tlf: +45 72 54 35 32

Møder i bestyrelsen


 

Planlagte møder:

 • 10. oktober 2017
 • 5. december 2017

Rådet

Medlemmer af Nationalparkrådet


 • Formand: Svend Tougaard
  Vadehavets Bådklubber
  tlf: +45 40 18 45 70
 • Næstformand: Anne Marie Overgaard 
  Museerne i Vadehavsområdet 

  tlf: +45 74 78 29 12
 • Skallingen, Ho og Oksbøl: Anne Marie Slaikjær 

  tlf: +45 25 61 70 25
 • Danmarks Fiskeriforening: Oluf Stenrøjl Kristensen

  tlf: +45 40 35 88 91
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Kim Leerhøy

  tlf: +45 41 16 62 05
 • Region Syddanmark: Henning Ravn

  tlf: +45 40 10 12 46
 • Sydvestjysk Udviklingsforum: Winnie Abildgaard

  tlf: +45 36 97 35 08
 • Destination Sydvestjylland: Poul Therkelsen

  tlf: +45 70 26 42 00
 • Lokalarkiverne: Birgitte Thomsen

  tlf: +45 20 94 57 42
 • Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken: Tuk Andreasen

  tlf: +45 40 27 83 20 
 • Aarhus Universitet, Bioscience: Thomas Bregnballe

  tlf: +45 40 20 32 28
 • Det Rådgivende udvalg for Vadehavet: Bo Jessen

  tlf: +45 74 71 65 27
 • LAG Haderslev/Tønder: Inger Lauridsen

  tlf: +45 30 74 86 12
 • LAG Fanø/Varde: Jørgen Chr. Müller

  tlf: +45 69 13 04 98
 • Vadehavets Formidlerforum: Klaus Melbye

  tlf: +45 75 44 61 61
 • FLAG Vestjylland: Ole Jacobsen

  tlf: +45 40 11 32 44
 • Dansk Botanisk Forening: Søren Vinding

  tlf: +45 28 57 07 61
 • GEUS: Merete Binderup

  tlf: +45 91 33 35 28
 • Vadehavskunstnerne: Niels Kongsbak

  tlf: +45 29 86 24 30
 • Varde Ådal: Ole Andresen

  tlf: +45 40 79 23 43
 • Fanø: Ole Mouritzen 

  tlf: +45 61 67 91 50
 • Fanø: Karen Boel Madsen

  tlf: +45 75 16 24 65
 • Marbækområdet: Claus Løth

  +45 75 26 94 50
 • Marsken omkring Sneum Å: Randi Kragh Hansen

  tlf: +45 23 26 74 11
 • Ribemarsken: Kent Rygaard

  tlf: +45 24 40 58 26
 • Ribemarsken: Jens Lorenzen

  tlf: +45 40 36 17 27
 • Mandø: Ove Nielsen

  tlf: +45 29 43 86 63
 • Rømø: Jan Gravesen

  tlf: +45 40 75 54 06
 • Rømø: Arne Hansen

  tlf: +45 60 60 32 22
 • Tøndermarsken: Bodil Arbjerg Lundby

  tlf: +45 51 21 61 78
 • Tøndermarsken: Niels Johansen 

  tlf: +45 25 30 58 91

Møder i Nationalparkrådet


 

Planlagte møder:

 • 11. oktober 2017
 • 5. december 2017

          Forretningsorden for rådet


 

 

Sekretariatet

Nationalpark Vadehavet Tonnisgaard III

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Sekretariatets medarbejdere


 

Forskningsudvalg

Medlemmer af forskningsudvalget


 • Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet,
 • Anne-Mette Hjalager, Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU,
 • Jesper Bartholdy, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Geografi, KU,
 • Thomas Bregnballe, Institut for Bioscience - Faunaøkologi, Aarhus Universitet,  
 • Niels Jepsen, DTU AQUA, Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi,
 • Sara Lindholt, Nationalpark Vadehavet,

          Kommissorium for Forskningsudvalget


 

Partnerudvalg

Medlemmer af Partnerudvalget 

Kunstudvalg

Medlemmer af Kunstudvalget


 

 • Marco Brodde, Nationalpark Vadehavets bestyrelse,
 • Anne Mette Laursen, Esbjerg Kommune,
 • Lars Waldemar, kunstner,
 • Leif Christensen, galleriejer,
 • Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet,
 • Jens L Hansen, Nationalpark Vadehavet,
  Kommissorium for Kunstudvalget

 

Græsningsudvalg

Medlemmer af græsningsudvalget


 • Kristian Andersen, Rådgiver
 • Ole Andresen, Nationalparkrådet,
 • Kjeld Andreasen, Nationalparkbestyrelsen,
 • Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen,
 • John Frikke, Nationalpark Vadehavet,