Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bevaringsværdige bygninger ved Vadehavet

Projektet fokuserer på at udbygge og formidle den viden om bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet, som en undersøgelse fra 2013 fik frem i lyset

Projektet er en opfølgning på Projekt Bevaringsværdige Bygninger, som blev færdigt i 2013. Projektet bestod af en undersøgelse, som mundede ud i en rapport med en oversigt over bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet og de forskellige metoder, som de fire kommuner anvender til at registrere dem.

Det indeværende projekt følger op på undersøgelsen fra 2013 og sætter fokus på, hvordan de opnåede resultater kan anvendes i praksis. Der er igangsat og planlagt indsatser inden for:

  • Vidensindsamling på bevaringsområdet med fokus på konkret indsats rettet mod husejere, håndværkere, arkitekter og andre rådgivere.
  • To forskellige guidede byvandringer samt en folder bliver udviklet, hvor den opnåede viden bliver formidlet med en bred målgruppe.
  • To populærvidenskabelige artikler om bevaringsværdier bliver udarbejdet til Nationalpark Magasinet og årbogen Levende Viden.
  • En plan for de næste fire års samarbejde og nye initiativer inden for bevaring, formidling og undervisning, som museerne i nationalparken og Vadehavets Formidlerforum ønsker at bidrage med. Hvor også arkiver, bevaringsforeninger og Kulturregion Vadehavet med flere vil blive inddraget.

Temahæfte om bygningskultur

På baggrund af et temamøde, som blev holdt i foråret 2014 besluttede Nationalpark Vadehavet og Vadehavets Formidlerforum at udgive temahæftet Bygningskultur langs Vadehavet. Hæftet er redigeret af Anne Marie Overgaard fra Museum Sønderjylland og beskriver den enestående kulturhistorie, som kan aflæses i de historiske bygninger langs Vadehavet.

Workshop og guidekursus

Den 21. oktober 2014 blev det holdt workshop for kommunale planlæggere om, hvordan arbejdet med at bevare og synliggøre bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet kan fremmes og understøttes. Workshoppen resulterede i en række anbefalinger om blandt andet at undersøge muligheden for en tværkommunal bevaringsfond og udarbejdelse af særlige fakta-ark for de forskellige typer af bygninger.

Arbejdet med at udarbejde guidemateriale for Fanø Bad-området er undervejs, og der blev afviklet et seminar for lokale Fanø-guider i november måned, hvor der blev fokuseret på, hvordan Fanø Bads bygningskultur og historie kan formidles i eksisterende guidede ture.

Projektets partnere

Nationalparken har indgået kontrakt med Sydvestjyske Museer om projektet. Museum Sønderjylland, Museet for Varde By og Omegn, Lokalarkiverne samt Fiskeri- og Søfartsmuseet bidrager også.

Nationalparkplanen

Målsætning 4: Kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, der fortæller om Vadehavet, skal bevares, synliggøres og gøres tilgængelige, herunder kystsikringsanlæg, afvandings- og bevandingssystemer, landbrug og bebyggelse på værft, marsk og geest, jagt, fiskeri og søfart, grænselandets historie og rekreation.

Sara Lindholt

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81

 

Relaterede projekter