Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til lokale projekter og netværksarrangementer

Nationalpark Vadehavet giver op til 10.000 kr. i støtte til lokale projekter og arrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen

Der er i 2017 afsat 100.000 kr., som uddeles i to ansøgnings-runder. Den første ansøgningsrunde åbnede i foråret og er lukket. Den anden ansøgningsrunde åbner 1. september 2017 med ansøgningsfrist d. 1. oktober 2017.

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt eller et arrangement, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan søge om støtte til et af fire formål:

Lokalt netværksarrangement: Du kan søge støtte til at afholde et lokalt netværksarrangement, som skal være med til at udvikle nationalparken eller udbrede viden om nationalparken. Emnet for arrangementet skal derfor have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Fx fik Jejsing Borgerforening i 2016 støtte til et arrangement, der havde til formål at udbrede kendskabet til nationalparken. Der blev bl.a. givet støtte til annoncering, lokaleleje og forplejning.

Udvikling af ny event: Du kan søge støtte til at udvikle en ny event. Eventen skal have foregå i eller med direkte tilknytning til nationalparken og emnet skal have fokus på nationalparken og nationalparkplanen. Fx fik Klægager i 2016 støtte til eventen Virke ved Vadehavet. Støtten blev givet, fordi der foregik en række aktiviteter med direkte tilknytning til nationalparken, herunder rundvisning om bevaringsværdige bygninger, indvielse af en sti og prøveture i havkajak. Der blev bl.a. givet støtte til annoncering og udvikling af eventen.

Forbedring af mulighederne for friluftsliv: Du kan søge støtte til anlæg af faciliteter til gavn for friluftslivet. Som udgangspunkt skal faciliteterne anlægges i nationalparken. Der kan dog søges om støtte til faciliteter i tilknytning til det eksisterende stinet uden for nationalparken i de egne, hvor nationalparkgrænsen fx følger digekronen. Fx fik Mandø Lokalråd i 2016 tilskud til opsætning af bænke i tilknytning til stier på Mandø. Støtten går til indkøb af materialer.

Forbedring af naturen i nationalparken: Du kan søge oms støtte til mindre naturgenopretningsprojekter. Projektarealet skal ligge i nationalparken. Fx fik Fugleværnsfonden i 2016 støtte til bygning af en fangfold på Stormengene. Fangfolden bygges af frivillig arbejdskraft, og støtten går til materialer.

Hvis du er i tvivl om dit projekt eller dit arrangement kan få støtte, er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

 

 Foto: Red Star

Sådan søger du:

Du søger via ansøgningsskemaet nedenfor og sender ansøgning og budgetark til

Læs vejledningen inden du søger: link til Vejledning

Du skal bruge ansøgningsskemaet og budgetarket.

Link til ansøgningsskema

Link til budgetark

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskema eller budgetskema er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

Hvornår får du svar?

Når ansøgningsfristen udløber, starter sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, ringer eller mailer sekretariatet til dig. Sekretariatet forventer at kunne give tilsagn/afslag inden for en måned efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2017

 • Bådklubben Vidå har fået tilsagn om 10.475 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt ved bådklubben

 • Lokalforeningen Janderup har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Udsigtstårn Janderup

 • Billum Sogns Klægflækning har fået tilsagn om 6.385,50 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt på rastepladsen ved Ho Bugt Vej

 • Rejsby Lodsejerforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Vadehavsstier ved Rejsby

 • Foreningen Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet har fået delvist tilsagn om 10.000 kr. til eventen Smag på naturen ved vadehav 

Ansøgninger, der har modtaget støtte i 2016

 • Fugleværnsfonden har fået tilsagn om 10.000 kr. til naturprojektet Fangfold til Stormengene
 • Det Maritime Ribe har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Smakketræf i Ribe
 • Rømø Kunst og Kulturforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Kulturdage
 • Natur & Kultur i Ho har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Fødevareevent i forbindelse med Åben Landsby
 • Ballum Enges Forskønnelsesforening har fået tilsagn om 10.000 kr. til friluftsprojektet Bord/bænksæt ved møllerne i Ballum Enge
 • Jejsing Borgerforening har fået tilsagn om  6.450 kr. til netværksarrangementet Nationalpark Vadehavet – mulighedernes land
 • Sønderho Gl. Fuglekøje har fået tilsagn om 8.250 kr. til eventen Festligholdelse af Søndeho Gamle Fuglekøjes 150 års jubilæum
 • Ribe Træskibslaug har fået tilsagn om 8.500 kr. til IT mv. i Toldboden
 • Foreningen Spicy Denmark – oplevelser i Nationalpark Vadehavet har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Vadehavspausen I
 • Klægager har fået tilsagn om 10.000 kr. til eventen Virke ved Vadehavet
 • Mandø Fællesråd har fået tilsagn om 8.500 kr. til friluftsprojektet Vandrestier på Mandø
 • Foreningen Sejerslevgaards Venner har fået tilsagn om 9.037 kr. til netværksarrangementet Bygningsseminar om vestslesvigsk byggeskik