Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Tilskud til eksternt finansierede projekter

Nationalpark Vadehavets giver tilskud til projekter, der er med til at gennemføre nationalparkplanen

Der er i efteråret 2017 afsat 300.000 kr. til naturprojekter, heraf er de 100.000 afsat til forbedring af naturindholdet i klæggrave. Ansøgningsrunde åbner 1. september 2017 med ansøgningsfrist 1. oktober 2017.

Hvem kan søge?

Alle, der har et projekt, som lever op til de kriterier, der er nævnt i vejledningen.

Hvad kan der søges støtte til?

Du kan i efteråret 2017 søge om støtte til et af fire formål:

  • Øget naturindhold i klæggrave: Du kan søge støtte til fx at skabe bedre forhold for ynglefugle i klæggrave.
  • Øget naturindhold i klitter og klitheder: Du kan søge om tilskud til at forbedre naturen i klitter og klitheder fx ved bekæmpelse af uønskede arter som rynket rose.
  • Måling af vandkvalitet ift. indsamling af østers og andre muslinger.
  • Forskningsprojekter i nationalparkens natur.

Læs venligst hvilke krav, der yderligere stilles til projekterne, i vejledningen.

Hvis du er i tvivl om dit projekt kan få støtte, er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

Sådan søger du:

Læs vejledningen inden du søger.

link til vejledning

Du skal bruge ansøgningsskemaet og budgetarket.

Link til ansøgningsskema

Link til budgetark

Har du brug for hjælp til ansøgningen?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningsskema eller budgetskema er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på

Hvornår får du svar?

Når ansøgningsfristen udløber, starter sagsbehandlingen af de modtagne ansøgninger. Hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, ringer eller mailer sekretariatet til dig. Du får svar på din ansøgning inden for en måned efter det bestyrelsesmøde, hvor ansøgningerne har været behandlet. Denne rundes ansøgninger forventes behandlet på bestyrelsesmødet i december.

Baggrund for tilskudsordningen

Eksternt finansierede projekter er projekter, der gennemføres af andre end Nationalpark Vadehavet med det formål at gennemføre en eller flere af de indsatser, der er nævnt under de 12 målsætninger i Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018 (nationalparkplanen). For at målrette nationalparkens tilskudsordning har Nationalpark Vadehavets bestyrelse besluttet, at tilskudspuljen i resten af planperioden skal tematiseres. Der er to ansøgningsrunder om året, og det fremgår af oversigten nedenfor, hvilket tema, der vil være i den enkelte runde. For hver runde peger bestyrelsen på tre indsatser inden for temaet, der prioriteres særligt højt.

Runde

2016

2017

2018

Forår

Kultur

Friluftsliv

Kultur

Efterår

Natur

Natur

Natur

Ansøgningsfrister og indsatser inden for det enkelte tema bliver offentliggjort på denne side.

Tilskud til projekter uden for tilskudsordningen

Som udgangspunkt gives der kun tilskud til projekter, der falder ind under en af nationalparkens tilskudsordninger. Dog kan nationalparken i forbindelse med et samarbejdsprojekt med fx en kommune give tilsagn om tilskud til projektet, fx hvis nationalparken hverken er projektejer eller ejer af projektets resultat.

Der er i foråret 2017 givet tilskud til følgende

Skovlegepladsen Støtteforening har fået tilsagn om 22.500 kr. til friluftsprojektet Legeredskaber til Skovlegepladsen på Rømø

Naturcenter Tønnisgård har fået tilsagn om 87.000 kr. til friluftsprojektet Grillhytte på Naturcenter Tønnisgård

Ribe Sejlklub har fået tilsagn om 50.000 kr. til friluftsprojektet Broer ved Kammerslusen

Der er i 2016 givet tilskud til følgende

Esbjerg Kommune har fået tilsagn om 200.000 kr. til 7 konkrete kunstværker i forbindelse med  Vadehavsfestival 2016.

Naturstyrelsen har fået tilsagn om 200.000 kr. til Fuglevenlige foranstaltninger i Sdr. Farup Klæggrav.