Kontakt 

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Bestyrelse og råd


 

Medarbejdere

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26

Peter har bred erfaring med ledelse, projektarbejde, fundraising og turisme fra ind- og udland fra sine tidligere jobs som blandt andet leder af Destination Lillebælt og direktør i Syddansk Turisme. Udover daglig ledelse har Peter særligt fokus på projektledelse, udviklingsaktiviteter og ekstern kommunikation med medierne. Peter har fokus på at skabe resultater og synlighed for Nationalpark Vadehavet.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20

Jens har mange års erfaring som redaktionssekretær, mediedirigent og redaktør på et dagblad og har været ansvarlig for events og arrangementer i sit tidligere job. Jens har fokus på at synliggøre nationalparken og Verdensarven samt på at udvikle partnerprogrammet.

Ditte Dyrbo Hviid

Title: Formidlings- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 52

Ditte er ansat som formidlings- og udviklingskonsulent og har mange års international erfaring på arbejdsmarkedet.

Ditte er Vadehavets Formidlerforums primære kontakt og koordinerer samarbejdet både nationalt og internationalt og har et tæt samarbejde med Friluftsrådet. 

Helle Eckmann

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81

Helle er Cand. Agro, med en overbygning i HD i organisation samt projektledelse, og kommer fra en stilling som fuldmægtig hos Energistyrelsen. Helle er ansat som økonomikonsulent og har desuden bred erfaring med administration, økonomi og tilskudsforvaltning.

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Sekretær og frivilligkoordinator
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34

Alette er ansat som sekretær og frivilligkoordinator for Nationalpark Vadehavet. Alette er nationalparkens ansigt udadtil og kontakt vedrørende nationalparkens daglige administration, herunder nationalparkens partnerprogram, frivillige, hjemmeside, sociale medier, økonomi og generelle henvendelser.

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Med afsæt i mange års arbejde med Vadehavet har John et særligt ansvar for nationalparkens naturprojekter. Arbejdsområdet omfatter både indsamling af data, udarbejdelse af forvaltningsplaner og formidling af Vadehavets helt særlige natur. John koordinerer blandt andet projekter vedrørende kystfugle, sårbare naturtyper og arter, græsning, prædation og naturgenopretning.

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 51

Anne er uddannet historiker og miljøtekniker og kommer fra en stilling som direktionssekretær hos Naturstyrelsen. Anne arbejder med udvikling af kultur og kulturturisme i Nationalparken og UNESCO Verdensarven samt det trilaterale vadehavssamarbejde.