Kontakt 

Nationalpark Vadehavet
Tønnisgaard
Havnebyvej 30 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34


EAN nr.: 5798000860674
CVR.nr.: 34372098

 

Bestyrelse og råd

Ledige stillinger


 

Medarbejdere

Peter Saabye Simonsen

Title: Sekretariatsleder
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 26

Peter har bred erfaring med ledelse, projektarbejde, fundraising og turisme fra ind- og udland fra sine tidligere jobs som blandt andet leder af Destination Lillebælt og direktør i Syddansk Turisme. Udover daglig ledelse har Peter særligt fokus på projektledelse, udviklingsaktiviteter og ekstern kommunikation med medierne. Peter har fokus på at skabe resultater og synlighed for Nationalpark Vadehavet.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20

Jens har mange års erfaring som redaktionssekretær, mediedirigent og redaktør på et dagblad og har været ansvarlig for events og arrangementer i sit tidligere job. Jens har som primær opgave  at synliggøre nationalparken og Verdensarven samt på at udvikle partnerprogrammet.

Bettina Munch

Title: Event- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 24

Bettina har god teoretisk og praktisk erfaring med bæredygtig turismeudvikling, destinationsudvikling og samarbejde og har arbejdet meget med events og arrangementsudvikling og afvikling. Bettina er ansat som event- og udviklingskonsulent og sidder primært som koordinator på 10 års jubilæumsfejringen af Nationalpark Vadehavet, men samarbejder også med Jens omkring partnerprogrammet.

Simone Værnhøj Sørensen

Title: Studentermedhjælper
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34

Simone studerer sociologi og kulturanalyse og er ansat som studentermedhjælper. Simone arbejder blandt andet med interviews og partnerprogrammet.

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 81

Marianne er sekretariatets økonomimedarbejder, hvis primære opgaver er budget og regnskab, tilskudssager samt udbud. Marianne er uddannet Cand. Merc. i Styring og Ledelse og har mange års  erfaring indenfor projektledelse, økonomi og administration. Marianne understøtter sekretariatet med afrapporteringer og er tovholder på revision af projekter. Herudover er hun IT-kontaktperson for huset. 

Henrik Mikaelsen

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 35 48

Henrik Mikaelsen har en baggrund som arkitekt og kommer med en stærk kombination af fagligheder som både projektleder, procesleder og formidler. Fagligheder som i den grad kommer i spil i forbindelse med vores projekt ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, som bliver Henriks primære opgave.

Jesper Tofft

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45

Jespers faglige speciale er landskabsøkologi, natur- og landskabsplaner, naturgenopretning – herunder især anlæg af vådområder, naturpleje, skovbiotoper, padder, dyr og fugle. Jesper arbejder på nationalparkens strandtudseprojekt og sortterneprojekt i tæt samarbejde med John i sekretariatet. Jesper har et rådgivningsfirma indenfor natur og landskab og er rutineret skribent, foredragsholder og naturguide. 

Rico Boye Jensen

Title: Konsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Rico er uddannet biolog, og har i mange år arbejdet med udviklingsprojekter indenfor natur, formidling og naturturisme. Rico er deltidsansat og arbejder med projektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.  

Ditte Dyrbo Hviid

Title: Formidlings- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 52

Ditte er ansat som formidlings- og udviklingskonsulent og har mange års international erfaring på arbejdsmarkedet.

Ditte er Vadehavets Formidlerforums primære kontakt og koordinerer samarbejdet både nationalt og internationalt og har et tæt samarbejde med Friluftsrådet. 

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Med afsæt i mange års arbejde med Vadehavet har John et særligt ansvar for nationalparkens naturprojekter. Arbejdsområdet omfatter både indsamling af data, udarbejdelse af forvaltningsplaner og formidling af Vadehavets helt særlige natur. John koordinerer blandt andet projekter vedrørende kystfugle, sårbare naturtyper og arter, græsning, prædation og naturgenopretning.

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 51

Anne er uddannet historiker og miljøtekniker og kommer fra en stilling som direktionssekretær hos Naturstyrelsen. Anne arbejder med udvikling af kultur og kulturturisme, primært igennem interregprojekter, UNESCO Verdensarven samt det trilaterale vadehavssamarbejde.

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Sekretær og frivilligkoordinator
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34

Alette er ansat som sekretær og frivilligkoordinator for Nationalpark Vadehavet. Alette er nationalparkens ansigt udadtil og kontakt vedrørende nationalparkens daglige administration. Herudover arbejder hun med nationalparkens partnerprogram, er frivilligkoordinator og arbejder med hjemmeside, sociale medier, økonomi og tager imod generelle henvendelser.

Jørn Bøgen

Title: Prædationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø

Jørn er vildtplejerådgiver hos Danmarks Jægerforbund og er ansat til at assistere i forbindelse med nationalparkens prædationsprojekt, hvor han blandt andet skal gennemføre kurser for projektets frivillige jægere.