Kontakt 

Nationalpark Vadehavet
Præstegården på Rømø
Havnebyvej 154 
6792 Rømø  Tlf.: +45 72 54 36 34
Obfuscated Email

Mail: Hører du ikke fra os indenfor 8 dage, kontakt os da venligst pr. telefon. 

EAN nr.: 5798000860674  CVR.nr.: 34372098

Bestyrelse og råd

Ledige stillinger

Kan du ikke se mailadresser på medarbejderne, accepter da cookies nederst på siden.

 


 

Medarbejdere

Peter Saabye Simonsen

Title: Nationalparkchef
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Peter har bred erfaring med ledelse, projektarbejde, fundraising og turisme fra ind- og udland fra sine tidligere jobs som blandt andet leder af Destination Lillebælt og direktør i Syddansk Turisme. Udover daglig ledelse har Peter særligt fokus på projektledelse, udviklingsaktiviteter og ekstern kommunikation med medierne. Peter har fokus på at skabe resultater og synlighed for Nationalpark Vadehavet.

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Jens har mange års erfaring som redaktionssekretær, mediedirigent og redaktør på et dagblad og har været ansvarlig for events og arrangementer i sit tidligere job. Jens har som primær opgave  at synliggøre nationalparken og Verdensarven samt på at udvikle partnerprogrammet.

Xenia M. Salomonsen

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Xenia er ansat som naturkonsulent og er uddannet marinbiolog. Hendes primære fokusområde er marinbiologiske projekter, men hun arbejder også med øvrige naturprojekter i tæt samspil med kolleger og samarbejdspartnere, blandt andet i naturudvalget. Xenia arbejder, ud over det marine område, med invasive arter. 

Jesper Tofft

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Jespers faglige speciale er landskabsøkologi, natur- og landskabsplaner, naturgenopretning – herunder især anlæg af vådområder, naturpleje, skovbiotoper, padder, dyr og fugle. Jesper arbejder på nationalparkens strandtudseprojekt og sortterneprojekt i tæt samarbejde med John i sekretariatet. Jesper har et rådgivningsfirma indenfor natur og landskab og er rutineret skribent, foredragsholder og naturguide. 

Marianne Thorlund Tølbøll

Title: Økonomikonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Marianne er sekretariatets økonomimedarbejder, hvis primære opgaver er budget og regnskab, tilskudssager samt udbud. Marianne er uddannet Cand. Merc. i Styring og Ledelse og har mange års  erfaring indenfor projektledelse, økonomi og administration. Marianne understøtter sekretariatet med afrapporteringer og er tovholder på revision af projekter. Herudover er hun IT-kontaktperson for huset. 

Henrik Mikaelsen

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Henrik Mikaelsen har en baggrund som arkitekt og kommer med en stærk kombination af fagligheder som både projektleder, procesleder og formidler. Fagligheder som i den grad kommer i spil i forbindelse med vores projekt ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”, som er Henriks primære opgave.

Søren Christensen

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Søren arbejder med udvikling af turismeoplevelser, der gavner naturen og styrkelse af samarbejder igennem partnernetværk, såsom lejrskolenetværket, Vadehavet FormidlerForum, Dark Sky Mandø, fødevarer, ølbryggerier osv. Fokus er på det danske vadehavsområde, men der er også trilaterale opgaver i Sørens arbejde.

Rico Boye Jensen

Title: Konsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Rico er uddannet biolog, og har i mange år arbejdet med udviklingsprojekter indenfor natur, formidling og naturturisme. Rico er deltidsansat og arbejder med projektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.  

  

 

Martin Kunzendorf

Title: Formidlingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Martin er journalist og formidlingsrådgiver for en række danske naturområder og organisationer. Han har mange års erfaring som videnskabs- og naturjournalist i DR og siden som selvstændig formidler. Og altid på jagt efter den gode inspirerende fortælling, som kan åbne naturen op for flere besøgende. Martin deltidsansat for at udvikle og forløse de gode og inspirerende historier til formidlingsprojektet ”Velkommen til Nationalpark Vadehavet”.

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Med afsæt i mange års arbejde med Vadehavet har John et særligt ansvar for nationalparkens naturprojekter. Arbejdsområdet omfatter både indsamling af data, udarbejdelse af forvaltningsplaner og formidling af Vadehavets helt særlige natur. John koordinerer blandt andet projekter vedrørende kystfugle, sårbare naturtyper og arter, græsning, prædation og naturgenopretning.

Anne Husum Marboe

Title: Udviklingskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Anne er uddannet historiker og miljøtekniker og kommer fra en stilling som direktionssekretær hos Naturstyrelsen. Anne arbejder med udvikling af kultur og kulturturisme, primært igennem interregprojekter, UNESCO Verdensarven samt det trilaterale vadehavssamarbejde.

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Frivilligkoordinator og sekretær
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Alette er ansat som sekretær og frivilligkoordinator for Nationalpark Vadehavet. Alette er nationalparkens ansigt udadtil og kontakt vedrørende nationalparkens daglige administration. Herudover arbejder hun med nationalparkens partnerprogram, er frivilligkoordinator og arbejder med hjemmeside, sociale medier, økonomi og tager imod generelle henvendelser.

Jørn Bøgen

Title: Prædationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

Jørn er ansat til at assistere i forbindelse med nationalparkens prædationsprojekt, hvor han blandt andet skal gennemføre kurser for projektets frivillige jægere. Jørn har arbejdet med regulering af invasive pattedyr i mange år.