Atlantvolden

Langs hele Vadehavskysten er der rester af Hitlers Atlantvold. De mange bunkere var i Anden Verdenskrig brikker i et tysk kystforsvar, der strakte sig fra Nordkap til Pyrenæerne.

Der er mange spor efter Atlantvolden langs Vadehavets kyst. Danmarks største kystbatteri lå her og beskyttede sammen med en helt række mindre kanonstillinger Esbjerg Havn, der for besættelsesmagten var et afgørende strategisk punkt. Men bunkerne havde også en række andre funktioner som radarstationer, lytteposter eller kommandocentre. Flere af bunkerne er lavet om til udstillinger, der tager imod besøgende og fortæller historien, fra dengang hele Verden var i krig.

Tirpitz-stillingen ved Blåvand

Ved Blåvand ligger den store Tirpitz-stilling med to enorme kanonbunkere. Det var planen, at den sammen med batteriet i Hanstholm, skulle være det største kystbatteri i Danmark. Men anlægget nåede ikke at blive færdigt, før krigen var slut. Tirpitz og stillingerne på Fanø beskyttede indsejlingen til Esbjerg, der var et strategisk knudepunkt for besættelsesmagten. Stillingens fire store skibskanoner, med en rækkevidde på 55 kilometer, skulle dække området fra Nymindegab til Fanø, men ved befrielsen lå de enorme kanonrør stadig på Guldager Station ved Esbjerg. Efter krigen blev bunkerne afspærret og anvendt af Forsvaret til forsøgssprængninger. Den sydlige bunker blev udgravet og gjort til museum i 1991.

Hovedkvarter i Esbjerg

Esbjerg og Fanø var et af de bedst befæstede områder under Anden Verdenskrig. Der blev opført omkring 1.200 bunkere i området. Esbjerg havde den eneste havn, som kunne bruges ved en allieret invasion, og var derfor et vigtigt strategisk punkt for besættelsesmagten. I Strandskoven i Esbjerg ligger en meget stor bunker seks meter under jorden. Den fungerede som kommandobunker for luftforsvaret og alt tysk artilleri i området. Over jorden er et 15 meter højt tårn, hvor der var anbragt en kikkert. De tyske soldater kunne herfra overvåge fly, skibe og troppebevægelser i det vestjyske område. Hovedkvarteret for den tyske marine blev først indrettet i det nu nedrevne Hotel Royal i Esbjerg,

men blev siden flyttet til et anlæg i området mellem byen og havnen. Den største af bunkerne ligger dybt under havneadministrationen, beskyttet af store jordmasser. I bunkeren er der bevaret maling med fosforescens i det rum, der blev brugt til telefonomstilling. Det var placeret der, så det stadig var muligt at betjene omstillingen, hvis lyset gik ud.

Batterier på Fanø

Der er i alt bygget omkring 300 bunkere på Fanø. Fanøs kystartilleri bestod af fem stillinger, hvoraf tre var placeret på øens nordende. Batteriet Fanø Nord var et led i forsvaret af Esbjerg Havn. Batteriet var også i aktion, når formationer af allierede bombefly var på vej til og fra mål i Tyskland. En lang betonvej fører fra Fanø Bad nordpå til Batteri Grådyb. Batteriets fire, dengang meget moderne, 15 centimer kanoner stammede fra slagskibet Gneisenau. De blev flyttet til Fanø, efter skibet var blevet beskadiget ved et allieret bombeangreb. Kanonerne blev brugt til kystforsvar og havde en rækkevidde på 22 km. Batteriet Fanø Plantage var udstyret med fire kanoner fra det danske kystforsvarsskib Peder Skram, der var blevet sænket af sin egen besætning den 29. august 1943 på Holmen.

Stillinger på Rømø

Havet omkring Rømø er meget lavvandet, og under krigen var der endnu ingen dæmning til fastlandet. En allieret invasion ville være besværlig på Rømø, så forsvaret blev kun sparsomt udbygget på Rømø. Det var til gengæld vigtigt for tyskerne at opdage allierede luftangreb så tidligt som muligt. Derfor blev der fra 1942 til krigens slutning, opført den ene stadig mere effektive radar efter den anden på Rømø. Da krigen sluttede, var der mindst otte forskellige radarmaster på øen. Disse anlæg udgjorde en af de største og mest avancerede radarstillinger i Danmark. I alt blev der opført mere end 50 bunkere på øen.

Rekreation på Mandø

På Mandø lå en flymeldepost, der skulle afsløre allierede fly. Posten havde et trætårn med kikkert,

og mandskabet boede i barakker. Mandø blev også brugt som rekreationssted for soldater, der havde været på Østfronten. Ved Vester Vedsted skole på fastlandet var et af den tyske hærs kystbatterier.

Efter krigen

Da Anden Verdenskrig endte i maj 1945 forlod de tyske soldater bunkerne. De allierede styrker holdt en stor øvelse, hvor de afprøvede tyskernes radaranlæg, og bagefter tog de tekniske installationer med sig. Alt inventar blev pillet ud af bunkerne og genanvendt. De fleste bunkere blev muret til og overladt til vestenvind og sandflugt.

Oplev Atlantvolden

Som gæst i Vadehavet kan du selv gå på opdagelse efter de mange forskellige typer af bunkere i landskabet. Enkelte kan du endda få et kig ind i: 

  • På Rømø kan du se Mammutbunkeren i Robbe Nord-stillingen. Kontakt Tønnisgård Naturcenter vedrørende arrangerede bunkerture. 
  • Ved Vester Vedsted Batteriet kan du få lov at besøge bunkerne, som bruges til events og overnatning. Kontakt vvevent for nærmere oplysninger og besøg.
  • På Fanø er de fleste bunkere på øen lukkede, og nogle er helt utilgængelige.
  • På Fanøs nordspids ligger dog et ret velbevaret bunkeranlæg, hvor det er muligt at komme ind i nogle af bunkerne. Kontakt Visit Fanø for at høre nærmere om arrangerede ture. 
  • Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg har udstilling i en mandskabsbunker, hvor en del er indrettet som under Anden Verdenskrig. 
  • Ved Tarp finder du bunker 75665, en renoveret Regelbau 622, som kan besøges søndage og efter aftale.
  • I Blåvand fungerer Tirpitz-bunkeren som udstilling året rundt. Der er åbnet et nyt museum i 2017.
  • Ved Blåvandshuk Fyr findes en stilling med flyradar og kommandobunker. Vær opmærksom på, at en del bunkere ligger inden for Forsvarets øvelsesområde, hvor der er begrænset adgang. Der er jævnligt guidede bunkerture om sommeren.

Guidet tur

Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører.

Guided tourGo on a guided tour with one of the National Park’s experienced tour operators.

Geführte TourWir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Varde

NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 22 50

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Møgeltønder

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00


Besøgscentre

Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre.

VisitIf you want to learn more, visit one of the National Park’s exciting exhibition venues.

BesuchWenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen.

Blåvand

Tirpitz-stillingen

Tane Hedevej, 6857 Blåvand

undefined  www.tirpitz.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 08 77

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 , 6710 Esbjerg V

undefined  www.fimus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 12 20 00

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57