Nationalpark Vadehavets 10-års fejring

Foto fra indvielsen i 2010 Skibbroen i Ribe
Foto fra Indvielsen i 2010 ved Skibbroen i Ribe. Thyge Jensen ombord på Johanne Dan.

Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010. I 2020 fejrer vi 10-års dag.

H.K.H. Prins Joachim indviede i 2010 Nationalpark Vadehavet med ordene: "Her er meget at opleve. Meget at se. Og mange fortællinger fra Danmarks historie. Danskerne har en rigdom her ved Vadeha­vet, som alle i Danmark kan glædes ved og nyde godt af. Det er en rigdom, der ikke svinder ind, selvom den deles ud til nok så mange.

Vi har alle brug for historie. For at føle at vi hører til. Vi har også brug for – ind i mellem – at mærke, at der er kræfter, der er større end os. Det hele kan vi finde her. I kulturen, i traditio­nerne, i historien og i naturen. Det er den rigdom, som alle, der besøger nationalparken, vil få del i."

Nationalpark Vadehavet blev indviet den 16. oktober 2010, som Danmarks største nationalpark. I begrundelsen for at udpege Vadehavet lagde miljøministeren blandt andet vægt på, at området er et helt enestående marsk- og tidevandsområde af international betydning, et specielt dynamisk landskab og økosystem, hvis vigtighed strækker sig langt ud over nationale grænser. Det er vitalt både som rasteområde for millioner af trækfugle, som yngleområde for fugle og som opvækstområde for fisk og havpattedyr. Området har en rig kulturhistorie med bl.a. landvinding og digebyggeri.

Grundlaget for nationalparkens videre arbejde, Nationalparkplan Vadehavet 2013-2018, blev vedtaget i december 2012. Denne plan blev revideret i 2018 og blev grundlaget for Nationalparkplan Vadehavet 2019-2024.

Bettina Munch

Title: Event- og udviklingskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 24