Find vej i nationalparken

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark.

Den strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 1.459 km2, hvoraf ca. 300 km2 er landområde. Nationalparken rummer lavvandede havområder, vadeflader, sandbanker, barriereøer, tidevandsrender, klitter, marskområder og strandenge. Den strækker sig over fire kommuner: Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde. 

For at finde rundt og finde muligheder, kan du gå ind på kortet "Ud i naturen" og finde vandreruter, cykelruter, rideruter, overnatningsmuligheder i det fri og meget mere. Du kan også finde oversigtskort og kort over friluftsliv i menuen til højre.