Marsken er havets gave

Marsken i det danske Vadehavsområde er et dynamisk landskab, som mennesker har nydt godt af gennem årtusinder. 

Marsken er det flade, græsklædte landskab, der ligger mellem den højere geest i øst og vaden i vest. Det er skabt af tidevandet fra Vadehavet, der har oversvømmet det flade kystland og aflejret sedimenter af sand og ler, den såkaldte klæg, som med tiden skabte et nyt, frugtbart land. Den frugtbare marsk har gennem årtusinder skabt livsgrundlaget for en stor befolkning af mennesker. På den måde var marsken havets gave.

Marskens mennesker

Mennesker blev tidligt tiltrukket af marskens muligheder. Flere steder langs kysten er der spor efter bosættelser. Et af dem er Hjemsted Banke ved Ballummarsken, der var hjemsted for en bebyggelse allerede 500 f. Kr. Det fede marsk-græs var velegnet til dyrehold. I 1600- og 1700-tallet bidrog handlen med stude til især Holland betydeligt til indtægterne for områdets bønder. Bønder og handelsfolk nød også godt af beliggenheden ved Vadehavet, der indeholdt de fleste af det vestlige Jyllands få naturlige havne, som indtil sidste halvdel af 1800-tallet var afgørende for transport over større afstande. Beliggenheden gjorde dog også marskens beboere sårbare over for stormfloder, som fra det 12. århundrede har plaget Vadehavskysten og har ført til, at bosættelser og landsbyer blev forladt.

Landvinding og diger

Friserne var de første til at bygge diger i Vadehavsområdet. De tidligste diger

var lave sommerdiger, der kunne beskytte jorden mod det daglige højvande. Efterhånden som stormfloderne blev mere almindelige, opstod der et behov for varige diger som beskyttelse. Derfor byggede man de såkaldte havdiger. De var højere og kunne holde vinterstormenes vandmasser ude. På den måde forhindrede man også den naturlige dynamik med jævnlige, mindre oversvømmelser, og marsken blev forvandlet til mere almindelig agerjord. Inddigningen af den danske del af Vadehavet startede i Tøndermarsken, hvor det første havdige blev bygget i 1556 og det sidste i 1981, da Det fremskudte Dige og Vidåslusen blev indviet. Denne mangeårige landvinding har gjort Vidåen 20 kilometer længere, og kun skibet på Tønders byvåben vidner om, at byen engang var en vigtig havn tæt på kysten. Ribemarsken, Ballummarsken samt Tjæreborg og Darummarsken blev alle inddiget i begyndelsen af det 20. århundrede. Mens marsken omkring Ho Bugt som den eneste i Vadehavsregionen aldrig er blevet inddiget. Inddigningerne skabte problemer med bagvandet fra åerne, der løber gennem marsken. Sluser i digerne skulle sørge for, at åvandet kunne passere ud gennem diget ved lavvande. Men ved vedvarende højvande måtte sluseportene forblive lukkede, og åerne oversvømmede landet bag digerne. Dette kunne gentage sig flere gange i løbet af vinteren og betød, at jorden ikke kunne udnyttes i denne del af året.

Afvanding af marsken

Omlægningen af landbruget fra studedrift til agerbrug

betød øget interesse i at udnytte marskens jord mere effektivt. Det var baggrunden for afvandingen af Tøndermarsken, hvor der som det eneste sted blev etableret pumpestationer og ådiger. Ådigerne betyder, at Vidåen i modsætning til andre åer næsten aldrig går over sine bredder. Også Ballummarsken og Ribemarsken er afvandede, men udelukkende ved hjælp af kanaler.

Marsken brænder

Afvandingen var imidlertid ikke uden problemer. I marsken er de tidligere vådplanter blevet dækket til af Vadehavets mudrede vand og blevet til et varieret tørvelag under lerjorden. Bliver dette lag ikke holdt fugtigt, kommer der ilt til tørvelaget, og det ”brænder” sammen og synker. Dette er blandt andet sket i Ballummarsken, hvor nogle områder er sunket op til 75 centimeter. Det har ført til, at der er kommet nogle større, våde arealer.

Dyrkning af marsken

Marsken var indtil midten af det 20. århundrede kun opdyrket i meget begrænset omfang, da de flade græsarealer blev brugt til studefedning og høslet. Opdyrkningen af marsken tog fart fra 1950’erne til 1970’erne, hvor havre var den dominerende afgrøde, da den kunne bruges til foder og samtidig groede godt i fugtig jord. Desuden gjorde større traktorkraft det muligt at pløje den tunge marskjord op.

Skallingen - Nationalpark Vadehavet

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Guidet tur

Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører.

Guided tourGo on a guided tour with one of the National Park’s experienced tour operators.

Geführte TourWir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Varde

NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 22 50

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Højer

Scanoropa Bus

Torvet 1, 6280 Højer

undefined  www.scanoropa-bus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 24 25 09 89

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Møgeltønder

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00

Oksbøl

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

undefined  www.udinaturen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 72 54 35 11


Besøgscentre

Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre.

VisitIf you want to learn more, visit one of the National Park’s exciting exhibition venues.

BesuchWenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen.

Oksbøl

Danmarks Ravmuseum

Lundvej 4, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 08 77

Varde

Varde Museum

Lundvej 4, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 08 77

Esbjerg

Esbjerg Museum

Torvegade 45, 6700 Esbjerg

undefined  www.esbjergmuseum.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 16 39 39

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 , 6710 Esbjerg V

undefined  www.fimus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 12 20 00

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Højer

Højer Mølle

Møllegade 13, 6280 Højer

undefined  www.msj.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 65 37 08 04