Vadehavets østers

I Vadehavet er der stillehavsøsters i tonsvis.

Ved lavvande tørlægges store østersbanker, og det er en fantastisk oplevelse at vade ud og plukke og spise østers.

Stillehavsøsters blev første gang sat ud i bure i den danske del af Vadehavet i 1983, i forbindelse med opstarten på en østersproduktion på Rømø. I begyndelsen af 1990'erne fandt man de første "vilde" østers og siden da har disse østers formodentligt bredt sig til andre dele af Vadehavet og dannet østersbanker. Mange steder, mod forventning, formerede de sig, og man har derfor siden 90'erne kunnet samle stillehavsøsters rundt om i Vadehavet. Bankerne varierer meget i størrelse og tilgængelighed og er i dag et populært udflugtsmål for mange turister. Turisterne kan i nogle tilfælde selv finde frem til de kulinariske perler, men det er også muligt at få vejledning fra formidlere, der tager grupper med ud fra flere punkter langs Vadehavskysten. Det er frit for enhver at samle stillehavsøsters til eget forbrug.

Stillehavsøsters – biologi og levevis

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) er, som det latinske artsnavn indikerer, en gigant blandt østers. Skallen kan blive op til 40 centimeter i længden. Arten kan opnå en alder på 30 år og er enormt hårdfør, idet den tolererer vandtemperaturer fra - 5°C til + 40°C. Netop artens tolerance over for store temperaturudsving er medvirkende til dens enorme udbredelse verden over. Den stammer fra den asiatiske Stillehavskyst, men er blevet sat ud på flere nye kontinenter, hvor den nu lever godt. Stillehavsøsters ernærer sig ved at filtrere havvandet for mikroskopiske planktonalger. Undersøgelser har vist, at en stillehavsøsters er i stand til at filtrere 12 liter havvand i timen og da næringsindholdet i Vadehavet er stort, vokser østers i Vadehavet hurtigt. Hunnerne gyder i sensommeren, og en hun kan gyde mellem 20 og 100 millioner æg per gang. Stillehavsøsters gyder desværre med stor sandsynlighed hvert år i Vadehavet. Gydning kræver en vandtemperatur på over 20 °C i en længere sammenhængende periode og sådanne forhold opnås i de ”pools” som bliver dannet på bankerne ved lavvande.

Fra Stillehavet til Vadehavet

I 1922 blev den europæiske østers (Ostrea edulis) ramt af sygdom, som medførte stor dødelighed og på få år udraderede hele den europæiske bestand af østers. Det er muligt, at andre forhold også har haft indflydelse på bestandens udryddelse, blandt andet ændrede strømforhold. Manglen på østers gav anledning til, at man i midten af 1900-tallet begyndte at importere stillehavsøsters fra Japan til Europa. Den havde nemlig vist sig modstandsdygtig over for de sygdomsangreb, som den europæiske østers måtte bukke under for. De første udsætninger til opdræt foregik i Frankrig og Holland i perioden 1964-1969. Og i 1986 blev der udsat stillehavsøsters på den tyske vadehavsø Sild. Da stillehavsøsters ikke hører naturligt hjemme i den danske natur og har en negativ effekt på oprindelige arter, bliver den officielt regnet som en invasiv art. Det er derfor kun en hjælp til den danske natur, når mennesker plukker øster til at spise.

Østers på et fad

Friske østers er en dejlig delikatesse, som kan nydes, når man som østerssamler tager sine forholdsregler. 

Stillehavsøsters påvirker økosystemet

De mange østersbanker i Vadehavet virker som store rev, der danner utallige skjulesteder for nogle af de mindre dyrearter på havbunden. Den større forekomst af skjulesteder bevirker at antallet af krabber og søstjerner bliver større, hvilket fører til et øget tryk på deres byttedyr. På den måde kan stillehavsøsters indirekte bevirke, at fødekædebalancen i Vadehavet bliver forskudt. Stillehavsøsters etablerer sig desuden oven på allerede eksisterende banker af blåmuslinger. Og da stillehavsøsters er en stærk filtrator og lever af samme føde som blåmuslingen, forringes forholdene for denne. Det betyder, at fuglearter som edderfugl, strandskade og sølvmåge, der primært ernærer sig af blåmuslinger, får sværere ved at finde føde.

Find inspiration til retter, ture og events på

www.kultunaut.dk og MitVadehav. Hvert år arrangeres der endvidere Danmarks Østersfestival - læs mere her.

 

 

Advarsel

Skaldyr er en delikatesse, der skal nydes med omtanke. Det kan være forbundet med risiko selv at indsamle og spise østers og muslinger fra Vadehavet.

  • Orienter dig inden du plukker østers og muslinger i Vadehavet – pluk aldrig skaldyr når der er udstedt advarsel fra myndighederne. Hold eventuelt øje med status for de kommercielle høstområder. Du finder links nederst i denne boks.
  • Pluk ikke østers eller muslinger i nærheden af å- eller spildevandsudløb eller havneudløb.
  • Følg anbefalingerne fra din guide når du er på østerstur

Algegifte

Algegifte kan ophobes i østers og muslinger, fordi disse dyr lever af mikroalger inkl. giftige alger som de filtrerer ud af vandet. Hvis der er giftige alger i vandet, kan østers og muslinger ophobe algegiftene til niveauer, som kan gøre mennesker syge. 

  • Algegifte forekommer oftest i sommermånederne, når der er stille og varmt vejr, men kan forekomme hele året. En god huskeregel er, at du kan spise østers i alle måneder med "r" (september - april) - men vær dog altid opmærksom på vandtemperaturen!
  • Algegifte er varmestabile og fjernes ikke ved tilberedning med varme.
  • Algegifte kan medføre diarré, opkast, lammelse, følelsesløshed i f.eks. fingre, åndedrætsbesvær, koma og i værste tilfælde død.
  • Symptomerne på algeforgiftning viser sig efter få timer og kan fortsætte i 2–3 dage.     

Er der mistanke om skaldyrsforgiftning – ring straks 112.

Sygdomsbakterier og virus

Østers og muslinger kan ophobe sygdomsbakterier og virus, der kan resultere i blandt andet diarré, opkast og maveinfektion.

  • Sygdomsbakterier og virus forekommer oftest ved overløb af spildevand i forbindelse med kraftige regnskyl.
  • Du kan varmebehandle muslinger og østers, så de har været oppe på 100 grader i ét minut, hvis du vil være sikker på at undgå virus og bakterier.

I alvorlige tilfælde af maveonde – søg læge.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du undgår at plukke østers i nærheden af å- eller spildevandsudløb, havneudløb og byer. I disse vandområder kan friske østers potentielt indeholde vira, som kan give akut maveinfektion med diarré og opkast. Varmebehandler du dine østers på 100 grader i 1 minut, kommer du vira til livs. I Vadehavet drejer Fødevarestyrelsens anbefaling sig primært om området omkring Esbjerg by. Det er dokumenteret, at man i bynære områder og med den biologiske og mekaniske rensning af spildevandet kun kan reducere antallet af vira, men man vil ikke kunne garantere en komplet fjernelse. Derfor bør du som østerssamler tage dine forholdsregler. 

Færdsel på vaderne

Færdsel på vaderne i Vadehavet er forbundet med risiko. Tidevand og omskifteligt vejr kan, på kort tid, bringe dig i farlige situationer. Lyt til råd om færdsel i Vadehavet og det anbefales altid at gøre brug af en guide, hvis du ikke kender området.

Læs mere om indsamling af østers og muslinger og find eventuelle advarsler på Fødevarestyrelsens hjemmesider:

Fødevarestyrelsens retningslinjer og hvad du skal være opmærksom på

Fødevarestyrelsen varslinger

Folder om østers i Vadehavet       

Inspiration til lækre smagsoplevelser 

undefined

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Guidet tur

Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører.

Guided tourGo on a guided tour with one of the National Park’s experienced tour operators.

Geführte TourWir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Bredebro

Vadehavssmedjen

Bunti 18, 6261 Bredebro

undefined  www.vadehavssmedjen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 29 72 74 26

Højer

Scanoropa Bus

Torvet 1, 6280 Højer

undefined  www.scanoropa-bus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 24 25 09 89

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Rømø

Hotel Kommandørgården

Havnebyvej 201, 6792 Rømø

undefined  www.kommandoergaarden.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 755 122

Møgeltønder

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00

Oksbøl

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

undefined  www.udinaturen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 72 54 35 11

Mandø

Turfærgen Mandøpigen

Mandø Byvej 7, 6760 Ribe

undefined  www.bb-mandoe.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 51 25 49 12

Rømø

Visit Rømø & Tønder Shop

Juvrevej 6, 6792 Rømø

undefined  www.romo-tondershop.dk.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 70 96 50


Besøgscentre

Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre.

VisitIf you want to learn more, visit one of the National Park’s exciting exhibition venues.

BesuchWenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen.

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 , 6710 Esbjerg V

undefined  www.fimus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 12 20 00

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Tønder

Kulturhistorie Tønder

Kongevej 51, 6270 Tønder

undefined  www.msj.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 65 37 08 08

Højer

Højer Mølle

Møllegade 13, 6280 Højer

undefined  www.msj.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 65 37 08 04