Luftfoto af sæler på sandbanke

Sælerne i Vadehavet

Sælerne trives i Vadehavet. Området er et stort spisekammer, og de mange sandbanker er et trygt sted for sælerne at komme til kræfter og føde deres unger.

Sky dyr - husk kikkerten

Langt de fleste sæler i Vadehavet er spættede sæler, men du kan også være heldig at møde den store gråsæl, der er blevet mere almindelig i de senere årtier. De spættede sæler bruger især Vadehavets sandbanker til at hvile sig, og til når de om sommeren føder deres unger. Men også gråsælen ynder at ligge på bankerne. Derudover findes her rigeligt med fisk og krebsdyr, som er sælens primære føde – de vælger at æde de fisk, der er lettest at fange. Sælerne er sky dyr og meget følsomme over for menneskelige forstyrrelser. Hold dig på god afstand og lad sælerne hvile på bankerne i fred. Med kikkert kan du stadig observere de fascinerende dyr.

 

Planlæg din tur

For mange er det en stor oplevelse at spotte sælerne i det fri, og det føles som den største succes, når det lykkes! Fanø og Mandø er hyppigt besøgt af dyrene, så her har du de bedste chancer. Vil du have den fulde oplevelse, anbefaler vi, at du booker en guidet tur med en af vores partnere, hvis naturvejledere tager publikum med ud til sælbankerne på en ansvarlig måde. Find en turguide under ”Book en guidet tur”. For at opleve sælerne helt tæt på, er Sælariet på Fiskeri- og Søfartsmuseet et godt valg. Her kan du gennem ruderne se spættede sæler og gråsæler, der majestætisk glider gennem vandet. Ved en af de to daglige fodringer kan du blive klogere på sælernes liv og biologi.

Gråspættet sæl med unge

Sådan er du den bedste gæst, når du oplever sæler

  • Vi nyder sælerne på afstand. Som tommelfingerregel holdes en afstand på 300 meter til en gruppe af sæler.

  • Vi bruger højest 30 minutter ved dyrene. Er der flere både tæt på, skal tiden minimeres.

  • Vi bevæger os langs gruppen af sæler og ikke direkte imod dem. Undgå høje og pludselige lyde omkring dyrene.

  • Vi støjer så lidt som muligt med køretøjer og både, og undgår hurtige ændringer i retning og hastighed.

  • Vi medbringer ikke kæledyr til sælernes hvilepladser. Særligt bør hunde undgås, da sælerne kan opleve dem som potentielle rovdyr.

  • Vi fodrer eller rører ikke sælerne, da det kan medføre aggressiv adfærd. Der er desuden risiko for, at sæler kan smitte mennesker og kæledyr med sygdomme.

  • Vi tager aldrig selfies med sælerne, men husker på, at de er rovdyr og tager fotos på afstand.

Hylere og syge sæler på stranden

I den spættede sæls dieperiode sker det, at en unge kommer væk fra sin mor og kravler op på stranden, hvor den kalder på moren ved at hyle meget højt og vedvarende. Ungen – en såkaldt hyler – er dog oftest ikke forladt. Den kan uden problemer være alene i flere timer, mens moren svømmer efter føde. Hvis mennesker nærmer sig ungen, kan det dog forhindre moren i at komme tilbage - og det kan være katastrofalt for ungen. Den skal nok blive genforenet med sin mor, så lad den blot hyle i fred.

Dog sker det, at syge sæler kravler op på land for bedre at kunne holde varmen. Dette sker særligt i sensommeren og efteråret. Støder du på en sæl, der virker syg, bør du give den fred og ro og kontakte Naturstyrelsen Vadehavet på tlf. 72 54 33 31 eller Fiskeri- og Søfartsmuseet på tlf. 76 12 20 00, så de kan hjælpe.

Danmarks største rovdyr

Sælerne hører til blandt rovdyrene og er derfor beslægtet med blandt andet ulve og bjørne. Man mener, at sælernes tætteste nulevende slægtning blandt rovdyrene skal findes i gruppen af mårlignende dyr. Den spættede sæl bliver som regel omkring 1,3-1,6 meter lang og kan veje op mod 130 kg. Gråsælen bliver væsentligt større: Hannen kan veje op til 300 kg og blive mere end 2 meter lang. Dermed er gråsælen ikke blot Danmarks største rovdyr, men også vores største pattedyr.

Livet i vand

Sælen har gennem millioner af år udviklet sig fra at være landlevende til at bruge en stor del af sit liv i og under vandet. Det ses især på dens torpedoformede krop og de brede luffer, der gør sælen til en god svømmer. Et tykt spæklag hjælper den med at holde varmen i det kolde vand. Sælens store øjne er meget lysfølsomme og indrettet til at se under vandet, og dens følehår registrerer selv de mindste bevægelser fra fisk – hvilket er med til at gøre den til en god jæger. Sælen kan være under vandet i adskillige minutter, fordi hele dens krop er skabt til at lagre og spare på ilten. Sælen er dog stadig nødt til at komme op på land i perioder. Den kan udmærket sove, mens den befinder sig i vandet, men den hviler bedst på land. Derfor kan man ofte se sælerne ligge på sandbankerne i Vadehavet og dase.

Fredede dyr

Sælen er fredet i Danmark. Det er derfor vigtigt, at vi passer godt på og holder os på god afstand af sælerne. En undersøgelse har vist, at kun omkring 1/5 del af sælerne vender tilbage til hvilepladserne inden for samme tidevandsperiode, hvis de forstyrres under deres hvile. Det betyder, at sælerne ikke får ro til at lade deres unger die, og det kan have store konsekvenser. Sælunger dier nemlig kun i omkring fire uger, og risikerer derfor at miste mange af deres måltider på grund af forstyrrelser. For at sikre artens overlevelse, er det derfor altafgørende, at der er uforstyrrede sandbanker, øer og rev, som sælerne kan yngle og hvile på.

NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde

undefined  www.naturkulturvarde.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 22 50

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 , 6710 Esbjerg V

undefined  www.fimus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 12 20 00

Fanø Oyster King

Toldbodvej 1, 6720 Fanø

undefined  www.oyster-king.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 28 22 20 74

Club Fanø

Sønderklit 4a, Fanø Bad, 6720 Fanø

undefined  www.clubfanoe.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 42 42 25 65

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61