Sejlads og handel i Vadehavet

Det danske Vadehav ligger ved Sydvestjyllands vestkyst syd for det farlige Horns Rev, som tidligere var et frygtet sted at passere. Vadehavet tilbød naturhavne i læ bag øerne, og dybene mellem øerne sikrede adgang til fastlandet.

Sejlads og handel har altid spillet en stor rolle for menneskene ved Vadehavet. De mange naturlige havne og den gode placering med adgang til de store handelsområder i det vestlige Europa, gjorde Vadehavet til et naturligt centrum for skandinavisk handel i oldtiden. I senere århundreder ernærede Vadehavets beboere sig som sømænd, fangere og fiskere indtil vore dage, hvor Esbjerg Havn er blevet et centrum for offshore-virksomheder.

Oldtidens handelspladser

Søfarten spillede tidligt en stor rolle i Vadehavsområdet, og med den fulgte en international udveksling af varer, kultur og ideer. Å-løbene gjorde det muligt at sejle varer med skib til og fra punkter inde i landet, hvilket klart var at foretrække frem for de besværlige og ineffektive former for landtransport. Og der, hvor skibene nåede op til et vadested, opstod ofte et knudepunkt for handel. Arkæologiske fund vidner om tidlig handel med fremmede folkeslag, blandt andet fra Dankirke nær Vester Vedsted. Mange af områdets senere byer var oprindeligt handelspladser. Det ældste eksempel på det er Ribe, der var opstået som en international handelsplads, inden vikingerne gjorde handelspladsen permanent i 710.

Kirkesten blev importeret

Sejladsen gjorde det lettere at transportere tunge og store materialer langvejs fra. Landtransport foregik enten til fods eller med usikre dyretrukne køretøjer, mens skibe på den tid kunne transportere en større last i en større fart. Dette fik betydning for områdets kirkebyggeri. En stor del af Vadehavsområdets kirker er bygget i romansk stil i 1100- og 1200-tallet af tufsten, som blev sejlet hertil fra området ved Rhinen.

Købstæderne opstår

I middelalderen tildelte kongen en række større

handelspladser monopol på handel, håndværk og sejlads. De blev dermed købstæder. Den vigtigste af dem var Ribe, som allerede i 948 blev bispesæde og kongeligt hovedkvarter. I 1100-tallet blev den imponerende domkirke bygget. Navnlig eksporten af okser gav byen sin indtjening i middelalderen, og i 1500-tallet var Ribe blandt Danmarks største byer. De andre købstæder i området var Tønder (1243) og Varde (1442). Alle tre købstæder ligger ved åer med adgang til Vadehavet. De største skibe kunne ikke gå helt ind til byen, så ofte blev varerne lastet om ved ladesteder. Mindre både, de såkaldte lægtere, eller hestevogne sørgede for transporten mellem ladested og by. Langs kysten lå der omkring 20 af sådanne større eller mindre ladesteder eller udhavne. Blandt dem var Højer og Ballum, der hørte til Tønder. Rømø, Hviding Nakke og Sønderho servicerede Ribe. Mens Janderup og Hjerting var ladesteder for Varde.

Sømænd og hvalfangere

Særligt befolkningen på øerne deltog i søfarten, sideløbende med at de drev landbrug og fiskeri. Rømøfolkene spillede således en stor rolle i Ribes søfart indtil 1644, da svenske tropper brændte størstedelen af Rømø-flåden af. Herefter måtte mange af øens beboere søge hyre på skibe, der sejlede fra tyske og hollandske havne, og rømøboerne udviklede med tiden en særlig ekspertise i fangst af hvaler og sæler. Mange rømøboere blev lige frem kommandører, det vil sige kaptajner på fangerskibe.

Sejlskibstiden

I 1700-tallet flyttede tyngdepunktet i Vadehavets søfart mod nord. Ribe havde allerede fra begyndelsen af 1600-tallet oplevet nedgang i handel og søfart. I stedet blev det Vardes ladeplads Hjerting, der indtog pladsen som den mest travle havn i Vadehavet. Herfra var der trafik til norske, 

og varer til store dele af Jylland blev landet her. Fanø udviklede i løbet af 1700-tallet en sejlskibsflåde, som blev en af landets største med fart på verdenshavene. Sønderhos og Nordbys mange fine skipperhuse stammer fra denne tid.

Dampskibsfart og Esbjerg Havn

I midten af 1800-tallet gjorde dampskibene deres indtog, og Hjerting havde i årene 1848-50, som det eneste danske sted uden for København, dampskibsforbindelse til England.  I 1855 fik også Højer en damp-rute til England. Danmark mistede de fleste af sine havne i Vadehavet ved nederlaget i 1864. Rigsdagen besluttede derfor at anlægge en ny havn i Esbjerg som erstatning. Den kom i brug i 1873 og ændrede helt havnestrukturen i Vadehavsområdet. I Esbjerg var der ikke alene en havn, som store skibe kunne anløbe. Der var også jernbaneforbindelse til resten af landet og store dele af Europa. Havnen og jernbanen udgjorde en betydelig konkurrent til søfarten fra den øvrige del af Vadehavet, og Esbjerg blev efterhånden den altdominerende havn i området.

Fiskeri og offshore

Esbjerg var anlagt som en transporthavn, der var velplaceret til at udskibe landbrugsvarer til England. Men snart opdagede fiskerne langs vestkysten, at byens havn og jernbane gjorde det muligt hurtigt at levere fisk til et stort marked. Mange fiskere flyttede derfor til Esbjerg, som udviklede sig til Danmarks største fiskeriby, en position den holdt til slutningen af 1900-tallet.  I dag er der kun få kuttere tilbage, men Esbjerg er stadig en af Danmarks største havne. Esbjerg Havn har nemlig fået en stor rolle i offshore-industrien inden for gas, olie og vindkraft.


Guidet tur

Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører.

Guided tourGo on a guided tour with one of the National Park’s experienced tour operators.

Geführte TourWir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Varde

NaturKulturVarde

Roustvej 111, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 22 50

Club Fanø

Sønderklit 4a og Kirkevejen 37, Fanø Bad, 6720 Fanø

undefined  www.clubfanoe.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 42 42 25 65

Møgeltønder

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00


Besøgscentre

Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre.

VisitIf you want to learn more, visit one of the National Park’s exciting exhibition venues.

BesuchWenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen.

Oksbøl

Danmarks Ravmuseum

Lundvej 4, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 08 77

Varde

Varde Museum

Lundvej 4, 6800 Varde

undefined  www.vardemuseerne.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 22 08 77

Esbjerg

Esbjerg Museum

Torvegade 45, 6700 Esbjerg

undefined  www.esbjergmuseum.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 16 39 39

Esbjerg

Fiskeri- og Søfartsmuseet

Tarphagevej 2 , 6710 Esbjerg V

undefined  www.fimus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 12 20 00

Fanø

Fanø Museum

Skolevej 2, Nordby, 6720 Fanø

undefined  www.fanoemuseum.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 30 70 05 75

Fanø

Fanø Skibsfart- og dragtsamling

Hovedgaden 28, Nordby, 6720 Fanø

undefined  www.fanoskibs-dragt.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 21 14 00 43

Mandø

Mandøhuset

Mandø Byvej 5, Mandø, 6760 Ribe

undefined  Facebookside
undefined
  Obfuscated Email  +45 61 31 95 02

Ribe

Museet Ribes Vikinger

Odins Plads 1, 6760 Ribe

undefined  www.ribesvikinger.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 76 16 39 60

Ribe

Ribe Vikinge Center

Lustrupvej 4, Lustrupholm, 6760 Ribe

undefined  www.ribevikingecenter.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 41 16 11

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57

Tønder

Kulturhistorie Tønder

Kongevej 51, 6270 Tønder

undefined  www.msj.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 65 37 08 08

Højer

Højer Mølle

Møllegade 13, 6280 Højer

undefined  www.msj.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 65 37 08 04