Sort sol

Når flokke af stære glider sammen med andre for at overnatte i Vadehavets rørskove, kan der samle sig flere hundrede tusinde fugle. De største flokke kan ligefrem formørke den lave aftensol. Dette enestående fænomen kaldes sort sol.

Sort sol er et naturens mest forunderlige fænomener. År efter år gør det stort indtryk på de mennesker, som oplever det for første gang. Men også kendere kan fortabe sig i stærenes rytmiske og uforudsigelige bevægelser. Hver enkelt stær er blot en sort prik i et konstant skiftende mønster, der hvirvler hen over aftenhimlen og danner enorme figurer, der kan fylde horisonten og sågar skygge for solen. Som begejstret beskuer kan man undre sig over stærene og al den energi, de lægger i at flytte sig rundt i flokken. Men for dem er det helt naturligt og nødvendigt. Sort sol opstår nemlig, når stæreflokke samler sig for at gå til ro for natten i marskens rørskove. Og bevægelserne sker som et forsvar mod rovfugle.

De dygtigste jægere angriber

Når fuglene samler sig, er de mange til at holde øje med potentielle farer. Samtidig virker de svimlende store flokke forvirrende for de angribende rovdyr. Stærene bliver typisk angrebet af den hurtige og manøvredygtige spurvehøg. Men også dværgfalk, blå kærhøg, rørhøg og duehøg er angrebslystne. I enkelte tilfælde kan verdens hurtigste dyr, vandrefalken, også blande sig i kampen om at få stær på aftenmenuen. Stærene danner altså sort sol for at undgå at blive spist af nogle luftens dygtigste jægere. Og bevægelserne bliver bestemt ikke mindre dramatiske,

når rovfuglene blander sig.

Rørskoven beskytter stæren

Rørskovene ligger i marskens vådeste områder. Her bevæger hverken ræve eller andre landlevende rovdyr sig ud, da de i så fald skal gennem mudder og vand for at nå til stærene. Rovfuglene gør ikke det store væsen af sig om natten, da de i høj grad bruger synet under jagten. Stærene sidder derfor tørt og godt beskyttet oppe i rørene natten over.

Stære støder ikke sammen

Det kan undre, at stærene kan bevæge sig så hurtigt rundt på himlen i en så tæt, samlet enhed, uden at støde sammen. Stærene har ikke nogen særlige sanser, som gør dette muligt. De er derimod udstyret med en fremragende reaktionsevne, der er cirka 20 gange hurtigere end et menneskes.

Sort sol også i foråret

Selv om de fleste nok forbinder sort sol med efterår, finder det også sted i foråret. Fra begyndelsen af marts til midt i april kommer stærene også forbi marsken, og udfører deres dans på aftenhimmelen. De er her for at samle kræfter til ynglesæsonen. Stærene yngler ikke kun i Danmark, men trækker også til landene omkring Østersøen samt Norge for at formere sig. Ynglesæsonen

strækker sig indtil august, hvor efter stærene igen vender tilbage til vadehavsområdet for at fede sig op til vinteren. Sæsonen med Sort Sol i efteråret strækker sig over mere end to måneder, typisk fra slutningen af august til og med oktober. Herefter trækker størstedelen af stærene til Holland, Frankrig og Storbritannien, hvor de overvintrer.

Flyver med promille

Stærene vælger vadehavsområdet som opfedningslokalitet, fordi der her er store områder med græsmarker, hvor der går kvæg. Markerne er nemlig ideelle levesteder for larver af blandt andet gåsebiller og stankelben, der hører til stærenes foretrukne føde. Insektlarver er dog ikke stærenes eneste fødekilde. I sensommeren og i efteråret drager især de unge stære nytte af de store mængder bær, der findes i haver og hegn på den tid af året. Bærrene er dog forbundet med en vis risiko. Mange af dem har nemlig ligget på jorden i længere tid og er derfor begyndt af gære og danne alkohol. En bærspisende stær kommer nemt til at indtage alkohol i mængder, som burde kunne slå et dyr af den størrelse ud. Men en stær har en alkoholforbrænding, der er cirka 20 gange så høj som menneskets, og stærene kan sagtens manøvrere i flokken selv med en stor promille.

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Guidet tur

Oplev dette på en guidet tur med en af nationalparkens dygtige turarrangører.

Guided tourGo on a guided tour with one of the National Park’s experienced tour operators.

Geführte TourWir empfehlen eine geführte Tour mit einem der erfahrenen Führer des Nationalparks.

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Bredebro

Vadehavssmedjen

Bunti 18, 6261 Bredebro

undefined  www.vadehavssmedjen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 29 72 74 26

Højer

Scanoropa Bus

Torvet 1, 6280 Højer

undefined  www.scanoropa-bus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 24 25 09 89

Møgeltønder

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00

Oksbøl

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl

undefined  www.udinaturen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 72 54 35 11


Besøgscentre

Hvis du vil vide mere, så besøg et af nationalparkens spændende besøgscentre.

VisitIf you want to learn more, visit one of the National Park’s exciting exhibition venues.

BesuchWenn Sie mehr erfahren möchten, sollten Sie eines der interessanten Informationszentren des Nationalparks aufsuchen.

Ribe

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Rømø

Naturcenter Tønnisgård

Havnebyvej 30, 6792 Rømø

undefined  www.tonnisgaard.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 74 75 52 57