Sort sol

Sort sol

Når stære samles i hundredetusindvis for at overnatte i marskens rørskove, danser de enorme flokke hen over aftenhimlen. I Nationalpark Vadehavet kan du opleve det forunderlige naturfænomen.

Derfor opstår sort sol

Stærene samler sig i store flokke for at gå til ro for natten i marskens rørskove. Man ved ikke med sikkerhed hvorfor. Muligvis er det fordi, at de svimlende store flokke forvirrer rovfuglene, og når de er i samlet flok, er det nemmere for stærene at holde øje med potentielle farer. Stærene bliver typisk angrebet af den hurtige spurvehøg, men også dværgfalk, blå kærhøg, rørhøg og duehøg kan udgøre en trussel. I enkelte tilfælde er det verdens hurtigste dyr, vandrefalken, der er på jagt efter et aftensmåltid. Det er derfor livsvigtigt for stærene, at de kan beskytte sig når der er fare på færde.

 

Planlæg din tur

Som fænomen er sort sol en flygtig størrelse, fordi stærene skifter overnatningssted flere gange på en sæson, og nogle gange sågar fra dag til dag. Generelt har du gode muligheder for at opleve de dansende flokke i Tøndermarsken, i den nordlige del af Ballummarsken og flere steder omkring Ribe. Som privatperson kan du tage chancen og opleve sort sol på egen hånd. Men vil du øge muligheden for at komme til rette sted, kan du med fordel booke en guidet tour med en af nationalparkens dygtige turarrangører. De følger løbende situationen og har ”spejdere” ude, for at holde øje med stærene. Du finder alle turarrangørerne under "Book en guidet tur".

Sort sol ved solnedgang

Sådan er du den bedste gæst, når du oplever sort sol

  • Vi undlader helt at tage billeder med blitz

  • Vi skræmmer aldrig fuglene på vingerne

  • Vi holder lav profil og står ikke på toppen af digerne

  • Vi undlader at støje og nyder oplevelsen, uden at forstyrre fuglene

  • Vi respekterer altid privat ejendom og flytter bilen, hvis vi bliver bedt om det

  • Vi samler det affald op, vi finder, og tager det med – også selvom det ikke er vores eget.

Sæson for sort sol

Du kan opleve sort sol både om foråret og efteråret: Fra begyndelsen af marts til midt i april og igen fra midten af august til og med oktober. I disse perioder opstår sort sol typisk hver dag ca. en times inden solnedgang og varer som regel 30-45 minutter.

Et stort tag-selv-bord

I foråret kommer stærene forbi marsken, for at samle kræfter til ynglesæsonen. Når ynglesæsonen er slut i juli/august, vender stærene tilbage til vadehavsområdet for at ’tanke op’ til den sidste tur mod områderne omkring Den Engelske Kanal, hvor de holder til om vinteren.

Stærene kommer til vadehavsområdet, fordi der her er masser af føde at finde. Især på de store marskenge, som er unikke for Nationalpark Vadehavet. De er propfyldte af larver af gåsebiller og stankelben – stærenes foretrukne føde.

Rørskovene beskytter stæren

Derudover har området mange rørskove, som stærene ynder at overnatte i. Rørskovene ligger i marskens vådeste områder og fungerer som beskyttelse for stærene, fordi de her kan være i fred for ræve og andre landlevende rovdyr. Rovfuglene gør ikke det store væsen af sig om natten, da de i høj grad bruger synet under jagten. Stærene sidder derfor tørt og godt beskyttet oppe i rørene natten over.

Der er flere grunde til, at stærene flytter overnatningssted: Overnatter stærene samme sted i længere tid, kan rørene knække, og fuglene kommer til at sidde med fødderne i vand. Det vil koste for meget energi, at holde varmen og derfor er de nødt til at finde et nyt nattesæde. Derudover er stærene snu fugle, der ofte flytter sig for at snyde rovdyrene. Dukker et rovdyr op gentagne gange, går fuglene på vingerne for at finde et nyt sted at slå sig ned.

Menneskelig færden påvirker stærene

Men stærene kan også finde på at flytte, fordi der er for mange nysgerrige mennesker ved deres overnatningspladser. Derfor er vores opførsel under sort sol-turene afgørende for stærenes trivsel i rørskovene. Hvis vi kommer for tæt på og overskrider stærenes grænser, så flytter de, og vi - og alle de mange andre, der gerne vil se sort sol – går glip af gode oplevelser i nationalparken. Læs derfor altid "Sådan er du den bedste gæst" her på siden, inden du begiver dig afsted. På den måde sikrer vi, at stærene igen vender tilbage til nationalparken og skaber samtidig den bedste sort sol-oplevelse for os selv.

Vadehavscentret

Okholmvej 5, Vester Vedsted, 6760 Ribe

undefined  www.vadehavscentret.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 75 44 61 61

Vadehavssmedjen

Bunti 18, 6261 Bredebro

undefined  www.vadehavssmedjen.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 29 72 74 26

Scanoropa Bus

Torvet 1, 6280 Højer

undefined  www.scanoropa-bus.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 24 25 09 89

Sort Safari

Slotsgaden 19, 6270 Tønder

undefined  www.sortsafari.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 72 64 00

Rømø-Tønder Shop

Juvrevej 6, 6792 Rømø

undefined  www.romo-tondershop.dk.dk
undefined
  Obfuscated Email  +45 73 70 96 50