Vi hjælper sortternen i Tøndermarsken

Den lille elegante sortterne er en af de mest sjældne fugle i den danske natur. De blot 50-70 danske ynglepar er fordelt på kun tre lokaliteter med Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet som den vigtigste. Derfor er vi særlig forpligtet til at passe på denne art.

En elegant, men sjælden sommergæst

Sortternen er en lille terneart, ikke meget større end en solsort. Som navnet siger, er den sort - og grå - om sommeren, mens den opholder sig i Danmark. Det gør den kun tre-fire måneder i yngleperioden fra maj til august. Derefter trækker den igen sydpå til sine overvintringsområderne i det vestlige Afrika. Her optråder den gråhvid med sorte pletter, idet den under trækket skifter til henholdsvis sommer- og vinterdragt.

Man kan kun opleve ynglende sortterner tre steder i Danmark med i alt blot 50-70 par. De tre lokaliteter er Vejlerne ved Limfjorden, Husby Sø i Vestjylland og Tøndermarsken med tilstødende sumpområder på den tyske side af grænsen. Arten anses i både Danmark og Tyskland som yderst sjælden, og den danske bestand af ynglende sortterner er opført på den såkaldte rødliste som ’truet’.

Med over halvdelen af de danske par er Tøndermarsken den vigtigste ynglelokalitet, og Nationalpark Vadehavet betragter det som en særlig forpligtelse at passe på disse sortterner som et vigtigt bidrag til biodiversiteten.

Kunstige redeflåder

Siden 2015 har nationalparken haft ansvaret for et særligt sortterneprojekt, hvor vi i tæt samarbejde med en række partnere arbejder for at bevare sortternen i Tøndermarsken. Artens yngleforhold og problemstillinger i fodhold til at bevare den er blevet undersøgt, og i alle årene er der gennemført foranstaltninger for at hjælpe den til større ynglesucces. En af de vigtigste aktiviteter består i at udlægge små, kunstige flåder, som sortternene kan anlægge deres reder på. Tællinger viser, at disse redeflåder har resulteret i flere flyvefærdige unger.

Black Tern-øl er dedikeret til sortternen

Men dette arbejde koster, og vi søger løbende midler til at fortsætte indsatsen. Derfor er vi glade for, at vi i foråret 2021 har indgået et samarbejde med det lille bryggeri WestBrew, som ligger ved Ho Bugt i den anden ende af nationalparken. WestBrew har skabt en specialøl, som er dedikeret til sortternen. Øllen er naturligvis navngivet efter sortternen og markedsføres under navnet ’Black Tern’. (som sortternen hedder på engelsk). På etiketten og på en særlig ølbrik, som hænger i en snor om halsen på hver eneste flaske, kan man læse mere om sortternen og sortterneprojektet.

For hver flaske Black Tern, som WestBrew sælger, donerer bryggeriet 5 kroner til arbejdet med at hjælpe sortternene i Tøndermarsken i Nationalpark Vadehavet.

 

Sortterne-nyt

Her vil vi løbende offentliggøre nyt om sortternerne og Sortterneprojektet i Nationalpark Vadehavet.

I denne lille film fortæller projektkonsulent John Frikke om sortternen og sortterneprojektet

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

Kontakt

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø

 

Relaterede projekter