Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet på plads

16-02-2011

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet er nu på plads. Miljøminister Karen Ellemann har netop udpeget bestyrelsesmedlemmerne for nationalparken, som blev indviet den 16. okto-ber 2010. Udpegningen af bestyrelsesmedlemmerne er sket efter indstilling fra myndigheder og organisationer.

Bestyrelsens første store opgave bliver at udarbejde en plan for nationalparken – en plan som skal danne grundlag for den fremtidige udvikling af nationalparken. Bestyrelsen skal desuden nedsætte et lokalt nationalparkråd, der skal rådgive bestyrelsen i større sager og principielle spørgsmål.

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde:

Formand:

• Bent Poulsen, landmand og forhenværende borgmester

Ordinære medlemmer af bestyrelsen:


• Britt Schak Hansen, formand for DN Fanø – indstillet af Danmarks Naturfredningsforening
• Hanne Voetmann, næstformand i Friluftsrådets Kreds Sydvestjylland – indstillet af Friluftsrådet
• Jette Beck, konsulent, Landbrugsrådgivning Syd – indstillet af Landbrug & Fødevarer
• Anette Fonder Nielsen, medlem af DOFs naturpolitiske udvalg og bestyrelsen DOF Sydøstjylland – indstillet af Dansk Ornitologisk Forening
• Hans Christian Fuglsang, medlem Jægerforbundets hovedbestyrelse – indstillet af Danmarks Jægerforbund
• Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent – indstillet af Danmarks Sportsfiskerforbund
• Kjeld Andreasen, formand for Rejsbydigelaget – indstillet af Digelagene
• Bent Rasmussen, skovrider, Naturstyrelsen, Ribe – indstillet af Naturstyrelsen
• Gylling Haahr (V), borgmester – indstillet af Varde Kommune
• Johnny Søtrup (V), borgmester – indstillet af Esbjerg Kommune
• Erik Nørreby (V), borgmester – indstillet af Fanø Kommune
• Laurids Rudebeck (V), borgmester – indstillet af Tønder Kommune

Yderligere oplysninger:


Bent Poulsen, bestyrelsesformand for Nationalpark Vadehavet, tlf. 29 45 50 40