Ny konstituering

22-09-2011
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information NP-Vadehavet

Ændring i konstitueringen af Nationalparkrådet

Nationalparkrådet den 20. august 2011

Rådet for Nationalpark Vadehavet konstituerede sig den 20. juni med Jens Andresen som formand. Jens Andresen har dog efterfølgende måttet trække sig fra posten som formand, og der er efterfølgende foretaget ny konstituering på et møde den 20. august. Ny formand for Nationalparkrådet blev Mette Guldberg, der repræsenterer muséerne i Vadehavsområdet. Mette Guldberg er til daglig museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuséet i Esbjerg og er endvidere medlem af koordineringsgruppen for Vadehavets Formidlerforum.

Erling Krog fra Fanø Kommune erstatter Jens Andresen som repræsentant for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Som følge af ovennævnte ændringer blev der endvidere valgt ny kandidat fra Nationalparkrådet til de to ledige poster i Nationalparkbestyrelsen. Det blev Bo Jessen, der repræsenterer Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken. Herudover er kandidaterne, der er indstillet til Miljøministeren: Anne Marie Slaikjær, Mette Guldberg og Svend Tougaard. Det forventes, at Miljøministeren vil træffe beslutning om hvilke to kandidater, der skal tiltræde bestyrelsen hurtigst muligt efter Folketingsvalget.