Esbjerg Kommune rengør nu havdiger hele året

24-04-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Nyhed Borgere Nationalparkforside NP-Vadehavet

Nyhed fra Esbjerg Kommunes hjemmeside

Hver dag samler 7 til 12 kontanthjælpsmodtagere ca. 800 kg affald op på havdigerne i Nationalpark Vadehavet. Det sker i et samarbejde mellem Entreprenøren og Jobcentret i Esbjerg Kommune.

- Det er vigtigt at holde vores nye nationalpark ren, og vi skal i Esbjerg Kommune sørge for, at vores kontanthjælpsmodtagere har et meningsfuldt job. Derfor har Entreprenøren og Jobcentret samarbejdet om at forene de to opgaver til fælles bedste og vi har nu konstant mellem 7 og 12 medarbejdere ude for at rengøre havdigerne langs Vadehavet, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø.

Dagligt bliver ca. 2 km dige gennemgået og der samles ca. 800 kg affald op. De 2 km kan virke af lidt, men bredden er ret stor, da det ikke kun er selve diget der samles på, men også indenfor diget og udenfor diget, helt ud til vandkanten.

- Og ikke nok med, at vi holder digerne rene, vi får også sorteret de ret store mængder affald, så det, der kan genbruges, bliver det, og kun resten går til forbrænding, siger formand for Teknik & Forsyningsudvalget Freddie H. Madsen.

Entreprenøren har forpligtet sig til at finde arbejde, som ellers ikke ville blive gjort, til ca. 12 kontanthjælpemodtagere, og det er Entreprenøren, der lægger teamleder og materiel til arbejdet. Opgaven har tidligere ligget ved de lokale digelaug selv, og det har været en opgave, der kun blev udført én gang om året, nemlig i april måned. Dette arbejde slipper de nu for og nationalparken bliver løbende holdt ren gennem hele året. Der er lavet aftale med Rejsby digelag og Ribe digelag om opsamling. Darum digelag samler selv affaldet op.

Det er den kommunale afdeling Entreprenøren, der holder til på Vibevej i Esbjerg, der har fostret den konkrete idé og som står for projektet.

- Vi har nogle rigtig gode folk til at styre projektet, og meldingerne fra dem er, at medarbejderne, som jo kun modtager kontanthjælp for deres arbejde, går til opgaven med energi og godt humør, siger entreprenørchef Jørn Madsen.

Digerengøring er det første projekt, men vi skal nok finde andet arbejde, hvis der ikke er nok på digerne. Medarbejderne er kommunens kontanthjælpsmodtagere, der således har et meningsfyldt arbejde at stå op til og et arbejde med social kontakt med kolleger. Det er desuden et arbejde, der ikke ellers ville blive gjort, og derfor et arbejde, som kommunen gerne må lade kontanthjælpsmodtagere udføre.