Nationalparkplan i høring

02-04-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information NP-Vadehavet

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet sender i disse dage udkast til Nationalparkplan for 2013-18 i offentlig høring. Nationalparkens formand Bent Poulsen tog torsdag den 29. marts hul på den første kasse med de færdige planer og tog med synlig tilfredshed et eksemplar i øjesyn.

”Jeg er utrolig glad og stolt over det resultat, som vi er nået frem til, og jeg glæder mig til den forestående debat om indholdet i planen”, sagde Bent Poulsen og fortsatte: ”Det er en enig bestyrelse, der står bag udkastet, som er den foreløbige kulmination på en god proces, hvor Nationalparkrådet, borgere, institutioner og myndigheder har bidraget med forslag og idéer i stort tal”.

Mere end 400 enkeltforslag til projekter og tiltag er det blevet til igennem pilotprojektet i 2004-05, workshops i 2008 og idé-fase i 2011. Disse forslag har dannet baggrund for forslaget til indsats i den kommende 6-års periode. Planen er i offentlig høring frem til den 30. juni 2012, og der vil undervejs i høringsperioden blive afholdt offentlige høringsmøder i de fire Vadehavskommuner. Tidspunkterne for disse møder er:

Tønder Kommune: Den 19. april kl. 19-21 i Ecco Centret

Esbjerg Kommune: Den 26. april kl. 19-21 på Ribe Vandrehjem

Fanø Kommune: Den 8. maj kl. 19-21 på Nordby Skole

Varde Kommune: Den 10. maj kl. 19-21 på Eventyrgården i Janderup

Fanø Kommune: Den 29. maj kl. 19-21 på Nordby Skole (ekstra)

Samtlige lodsejere i nationalparken modtager i de kommende dage planen med posten. Har man som lodsejer ikke modtaget planen umiddelbart efter påske bedes man rette henvendelse til nationalparken. For øvrige interesserede er der også mulighed for at få et eksemplar på det lokale rådhus, borgerservicecenter eller ved at besøge nationalparkens hovedkvarter på Tønnisgaard, Havnebyvej 30, 6792 Rømø, hvor nationalparkens personale netop i disse dage er ved at indrette de nye lokaler.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

  • Formand Bent Poulsen på telefon 29 45 50 40 –
  • Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen på telefon 21 77 77 22 –