Fuld opbakning til nationalparkplanen

21-12-2012
Nyhed Naturstyrelsen Natur Nationalparker Generel information Pressemeddelelse Nationalparkforside NP-Vadehavet

Pressemeddelelse den 21. december 2012

Efter grundig forberedelse har en enig bestyrelse for Nationalpark Vadehavet med støtte fra Nationalparkrådet vedtaget den første, omfangsrige nationalparkplan for 2013-18 – og man er nu klar til for alvor at få taget hul på de mange opgaver.

”Vores plan for de kommende 6 år er nu helt færdig, og vi er stolte og meget tilfredse med resultatet, som bygger på stor interesse og deltagelse fra hele området”, siger nationalparkens formand Bent Poulsen.

Blandt de tiltag, der nu skal sættes gang i, er en række tiltag for at gavne Vadehavsområdets fantastiske natur. Bent Poulsen peger i denne sammenhæng på behovet for at få græsning på enge, heder og overdrev i så stort et omfang som muligt. Indsatsen kan endvidere omhandle hævning af vandstand og fjernelse af buske og træer, hvor disse ikke er ønsket. Langs med kysterne bliver der fokus på at skabe områder for fuglearter som hvidbrystet præstekrave, hvor de kan yngle i fred. Sidstnævnte indsats sker bl.a. i tæt samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening.

”Vores samarbejde med ornitologerne er endvidere et eksempel på godt samarbejde”, fortsætter nationalparkens formand. ”Det er nationalparkens erklærede mål, at vi skal samarbejde med myndigheder, græsrødder, erhvervsliv og lodsejere i fuld udstrækning, for at skabe så stor opbakning og deltagelse i nationalparkens udvikling som overhovedet muligt.”

Blandt de mange andre indsatser, som nationalparken vil kaste sig over i de kommende år vil være synliggørelse af nationalparken, formidling, undervisning, forskning og understøttelse af friluftsliv. Områdets rige kulturhistorie vil også blive genstand for en særlig indsats i tæt samarbejde med kommunerne og museerne og endelig vil der være nye initiativer for at fremme lokal udvikling og erhvervsliv. ”Vi forventer meget snart at kunne offentliggøre rammerne for, hvordan virksomheder og lokale producenter kan indgå i et partnerskab med nationalparken og herigennem få adgang til at markedsføre sig med vores logo” udtaler Bent Poulsen. ”Vi har unikke produkter, som er med til at skabe værdi og identitet for området, og vi har allerede på foreløbig basis givet de første virksomheder lov til at brande sig selv og nationalparken gennem brug af vores logo.”

Til at realisere de mange nye tiltag har nationalparken ansøgt Miljøministeriet om en årlig bevilling for de kommende 6 år. ”Vore kolleger i nationalparkerne i Thy og Mols Bjerge har hver fået årlige bevillinger på 7,5 millioner kr fra miljøministeren. Det er vores ønske, at vi på baggrund af vores ambitiøse plan og Nationalpark Vadehavets markant større areal og internationale betydning kan få en større bevilling fra ministeriet” siger Bent Poulsen, og fortsætter: ”Uanset om dette juleønske går i opfyldelse eller ej, vil vi også skulle gøre en ihærdig indsats for at rejse yderligere midler gennem samarbejde med kommunerne, private investorer og fonde samt fra støtteordninger og øvrige samarbejdspartnere.”Bent Poulsen glæder sig i den forbindelse særligt over, at nationalparken allerede i samarbejde med Realdania og det lokale digelag er i færd med at realisere et nyt projekt ved Ballum Sluse til 2,5 millioner kr, hvor ny arkitektur skal bidrage til at understøtte den gode naturoplevelse.

Den samlede plan er udgivet som en bog på 160 sider og udkommer i et oplag på 5.000 eksemplarer, som frit kan afhentes på rådhuse, borgerservicecentre og hos nationalparkens sekretariat på Rømø. Planen kan også ses her på hjemmesiden. Lodsejere og interesserede borgere, som har modtaget udkastet til plan i foråret 2012, kan stadig have glæde af dette, da der kun er tale om meget få ændringer og tilretninger.