Ribe Dige og Ribe Kammersluse 100 år

17-09-2012

I 2012 er det 100 år siden at Ribe Diget og Ribe Kammersluse stod færdige. I den anledning afholdt Esbjerg Kommune og Ribe Digelag et jubilæumsarrangement ved Ribe Kammersluse.

Ved arrangementet indviede formand for Teknik & Forsyningsudvalget Freddie H. Madsen, 5 informationstavler om Ribe Kammersluses historie og funktion – også i relation til de forventede klimaforandringer. Ved arrangementet præsenterede Ribe Digelag et jubilæumsskrift om digeanlæggets tilblivelse.

Diget og slusen har siden 1912 formået at beskytte Ribemarsken og værdierne bag diget mod Vadehavets tilbagevendende stormfloder. Sidst anlægget for alvor blev testet, var under orkanen den 3. december 1999, hvor vandstanden i Vadehavet var over 5 m, og dertil skal lægges bølgernes højde og opløb på diget. Diget er 7 meter højt, og bølgerne skvulpede over de lidt lavere dobbelte stormporte i kammerslusen, men det holdt!

Langt mindre alvorlige stormfloder ville uden diget og slusen kunne mærkes i marsken og byerne bag digerne, for store dele af området ligger under 2 m over havets overflade.

Kilde: Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Nationalpark Vadehavet har efterfølgende fået tilsendt nedenstående postkort fra en borger i Ribe, postkortet er formodentlig fra 1960.