Blåvand Fuglestation har "meldt fugl" i 50 år

08-08-2013
Nyhed Nyhedsinformation Vadehavet Nationalparkforside NP-Vadehavet

Blåvand Fuglestation kan fejre jubilæum lørdag den 10. august 2013
Et skarpt hjørne rundes denne sommer for Dansk Ornitologisk Forenings fuglestation i Blåvand. Som noget ganske usædvanligt i Europa, har frivillige ornitologer overvåget fugletrækket systematisk i 50 år. Jubilæet fejres med en reception på fuglestationen.
Den 10. august 1963 blev de første dagbogsnotater skrevet på Blåvand fuglestation – med sirlig håndskrift. Det var begyndelsen på mange års indsamling af data vedrørende fugletrækket ved Blåvandshuk. Materialet er nu så stort, at det nok er den største samling i Europa. Der er indtastet hele 531.343 observationer i fuglestationens database af mere end 30 mill. fugle fordelt på 330 forskellige fuglearter. Det gør også Blåvandshuk til det sted i Danmark, hvor der er iagttaget næstflest fuglearter - og ni af dem er oven i købet såkaldte førstegangsregistreringer i Danmark.
Ud over trækfugletællinger foretages der også ringmærkning ved Blåvand Fuglestation, og flere end 150.000 fugle har i tidens løb fået ring om benet ved Danmarks vestligste punkt. Siden 1984 har ringmærkningen været standardiseret så det bl.a. er muligt at følge de forskellige fuglebestandes svingninger fra år til år og over længere årrækker. F. eks. er det herigennem vist, at fuglearter, som trækker til Afrika viser tilbagegang, mens fuglearter der overvintrer i Europa, viser fremgang. Ringmærkningen viser også, hvor fuglene trækker hen og hvor gamle de bliver.

Foto: John Frikke

Foto: John Frikke


Der er fundet ud af rigtig mange spændende ting om fugletrækket, som er beskrevet i en lang række af artikler og rapporter, men alligevel er der stadig mange ting, som man endnu ikke ved om fugletrækket. Som noget helt unikt er alt det indsamlede materiale skabt af ikke færre end 125 frivillige, ulønnede fuglekiggere, som har brugt sabbatår, ferier m.m. på at registrere fuglene ved Blåvandshuk.
Da Blåvand Fuglestations arbejde med trækfugle og kystnatur i høj grad har relevans for forvaltningen og formidlingen af Vadehavets natur, er det faglige kraftcenter en helt naturlig samarbejdspartner for Nationalpark Vadehavet. Fra nationalparken skal der derfor lyde et stort tillykke med den markante milepæl, samt de bedste ønsker for et godt og frugtbart samarbejde i fremtiden.
Den 10. august fejres jubilæet med en reception kl. 14 - 17 for samarbejdspartnere og alle andre som har lyst til at sige tillykke til Blåvand Fuglestation og Dansk Ornitologisk Forening. Om aftenen er der middag og komsammen for tidligere observatører og medarbejdere.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Blåvand Fuglestation ved Bent Jakobsen på mobil 24 41 52 30.

Foto: John Frikke

Foto: John Frikke