Ensianblåfuglen – en sjælden sommerfugl i Nationalpark Vadehavet

06-08-2013
Nyhed Nyhedsinformation Vadehavet Sommer Ud på egen hånd Nationalparkforside NP-Vadehavet

På de fugtige heder på Fanø og Rømø findes en sjælden sommerfugl med en meget speciel levevis. Derfor har Ensianblåfuglen, som den hedder, her i sommer været genstand for et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Københavns Universitet, der skal bidrage med mere viden om artens status og fremtidige forvaltning.

Af John Frikke, projektkonsulent ved Nationalpark Vadehavet

På de fugtige heder på Fanø og Rømø findes en sjælden sommerfugl med en meget speciel levevis. Derfor har Ensianblåfuglen, som den hedder, her i sommer været genstand for et samarbejde mellem Nationalpark Vadehavet og Københavns Universitet, der skal bidrage med mere viden om artens status og fremtidige forvaltning.

Ensianblåfuglen er en lille, smuk sommerfugl, der tilhører "blåfuglene". Der er flere end 20 arter i familien og mange af dem ligner hinanden rigtig meget. Ser du en blåfugl i et område med fugtig hede med Klokkelyng, er der dog god chance for, at det er en Ensianblåfugl. Udover at være afhængig af den fugtige hede, er Ensianblåfuglen specielt afhængig af planten Klokke-Ensian.

Ensianblåfuglen har en usædvanlig livscyklus, som gør den til en både fascinerende, men også udsat sommerfugleart. Ensianblåfuglen lægger sine snehvide æg på Klokke-Ensians blålilla blomst.

Som larve spiser den frø og frugtvæv af planten, hvorefter den adopteres af Røde Stikmyrer, som opfostrer den indtil den forpupper sig. Så blåfuglens formering er afhængig af tilstedeværelsen af Klokke-Ensian og Røde Stikmyrer.

Foto: David Nash

Foto: Andreas Kelager

Ensianblåfuglen forekommer i Syd-, Vest- og Nordjylland samt på Læsø, primært i kystnære områder. Arten er Rød-listet og blev i 2004 vurderet til at være sårbar i Danmark, da den over de sidste årtier er forsvundet fra mange lokaliteter og da flere af dens levesteder er reduceret i areal. Sommerfuglen findes i store dele af Europa, men er i tilbagegang mange steder, ligesom i Danmark. De primære årsager til tilbagegangen er ødelæggelser og ændringer af egnede levesteder, herunder ændret arealudnyttelse, dræning og tilgroning.

For at få mere at viden om status for Ensianblåfuglen og dens levesteder, har Nationalpark Vadehavet indledt et samarbejde med Københavns Universitet, og her i juli/august er en række af artens kerneområder blevet undersøgt. De seneste ugers meget fine "sommerfuglevejr" har medført, at der igennem projektet er blevet indsamlet en mængde gode data, som skal danne baggrund for afrapporteringen vedrørende den særlige sommerfugls situation i nationalparken. Et meget vigtigt resultat af samarbejdet er naturligvis, at der fra forskernes side gives nogle konkrete forslag til forvaltningsmæssige tiltag, som kan sikre artens fremtid som en del af biodiversiteten i Nationalpark Vadehavet.

Vil man gerne se Ensianblåfuglen, bør man vælge en eftermiddag med solskin og ikke for meget vind. Da vil der være størst sandsynlighed for, at den er på vingerne. Det kan ofte være en fordel at have en kikkert med sig i felten, så man på afstand kan betragte sommerfuglen uden at skræmme den bort. I Nationalpark Vadehavet findes nogle af de bedste levesteder for Ensianblåfuglen på hederne syd for Rindby på Fanø samt nord og vest for Kirkeby Plantage på Rømø. I samarbejde med Københavns Universitet er der udgivet to foldere om den særlige sommerfugl i disse områder.

Evt. yderligere oplysninger (og foldere) kan fås ved henvendelse til: John Frikke, Nationalpark Vadehavet – tlf. 72 54 36 61 / 22 86 05 19 – Obfuscated Email

Foto: Andreas Kelager

Foto: David Nash