Stor lokal opbakning til Nationalparken

28-08-2013
Nyhed Nyhedsinformation Pressemeddelelse Vadehavet Nationalparkforside NP-Vadehavet

80 % af befolkningen i de fire Vadehavskommuner ville stemme for en fortsat eksistens af Nationalpark Vadehavet, hvis der blev stemt i dag. Nationalparkens sekretariat har gennemført en beboerundersøgelse, der også fortæller, at der er et stykke vej endnu hvad angår kendskabet til Nationalparken.

Nationalpark Vadehavets sekretariat på Rømø har, sammen med analysefirmaet Megafon, gennemført en holdningsundersøgelse blandt 1.000 beboere i de fire Vadehavskommuner; Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde.

Det repræsentative udsnit af befolkningen blev stillet 17 spørgsmål i et telefoninterview i juni 2013. Undersøgelsen handler om kendskabet til Nationalparken, dens fortsatte eksistens, trusler mod Vadehavet, holdninger til Unescos Verdensarv og besøgssteder i Nationalparken.

Søren Christensen fra nationalparkens sekretariat har stået for gennemførelsen af undersøgelsen:
"Vi er meget stolte over, at 80 % af lokalbefolkningen vil stemme for Nationalparkens fortsatte eksistens, hvis der blev stemt i dag. Vi er også glade for, at 58 % svarer, at Nationalparken har en positiv betydning for dem. Det viser, at beboerne omkring Vadehavet har taget ejerskab til Nationalparken. "

I den tyske del af Vadehavet mener hele 88 % af den lokale befolkning, at Nationalparken har en positiv betydning for dem. Til sammenligning hører, at den danske del af Vadehavet blev udnævnt til Nationalpark i oktober 2010, mens den tyske Nationalpark har eksisteret i mere end tyve år.

Men der er plads til forbedringer. Det første spørgsmål i undersøgelsen er et "uhjulpet" spørgsmål, der handler om hvilke udpegninger og lovgivninger Vadehavet er omfattet af. Her svarer kun 18 % at Vadehavet er udnævnt til Nationalpark. Hele 69 % svarer "ved ikke" til spørgsmålet.

"Det er for stor en del af de adspurgte, der ikke tænker Nationalpark når de bliver spurgt. Det arbejder vi hårdt på at forbedre til vi gennemfører undersøgelsen igen i 2015. Vi har en nationalparkplan med 12 klare målsætninger for de næste fem år. Nationalparken ønsker blandt andet at være en synlig partner i projekter for natur og dyreliv. Og erhvervslivet, kulturen og friluftslivet har også egne målsætninger i planen. Næste gang vi gennemfører undersøgelsen, vil en meget større del af den lokale befolkning svare Nationalpark Vadehavet på samme spørgsmål" spår Søren Christensen.

Spørgsmål til: Søren Christensen, Nationalpark Vadehavet - telefon 72 54 36 20 - mail: Obfuscated Email

Se resultatet af undersøgelsen her
Se "pixie"-udgave af undersøgelsen her


Data:

Nationalparken blev indviet i oktober 2010. Nationalparken dækker et areal på 1.459 km 2 og strækker sig fra Blåvandshuk i nord til den dansk/tyske grænse i syd. Ca. 97 % af Nationalparken er udpeget som Natura 2000-område. To gange i døgnet flyttes 1.000.000.000 m 3 vand frem og tilbage i dybene. 10-12 millioner vandfugle på træk stopper hvert år op i Nationalparken.