SE indgår partnerskab med Nationalpark Vadehavet

22-02-2013
Nyhed Nyhedsinformation Pressemeddelelse Erhverv Journalister Nationalparkforside NP-Vadehavet

Pressemeddelelse den 22. februar 2013

Vadehavet er et enestående naturområde, som er helt særegen for Syd- og Sønderjylland. Det er i dette område, hvor rødderne for andelsselskabet SE er forankret. Dette udgangspunkt, kombineret med grundlæggende værdier som nærhed og bæredygtighed, har gjort det nærliggende for SE at indgå et spændende partnerskab med Nationalpark Vadehavet – Danmarks nyeste og største nationalpark.

Det var en meget glad Lars Andreasen, der som koncerndirektør for SE gav hånd til en mindst lige så glad Bent Poulsen, formand for Nationalpark Vadehavet, og dermed beseglede en partnerskabsaftale mellem de to parter.

”Nationalpark Vadehavet er et godt udtryk for, hvad SE’s arbejde med bæredygtighed i produktion, distribution og forbrug af energi skal bidrage til: et økosystem i balance til gavn for dyr og mennesker. Og når det budskab kan kombineres med vores stærke lokale forankring og SE’s værdigrundlag, har vi tre gode argumenter for at indgå dette spændende partnerskab,” siger Lars Andreasen.

”I nationalparken er vi meget bevidste om, at vi vil bidrage til at skabe lokal udvikling og stolthed over vores egn. For at opnå dette vil vi meget gerne have et godt samspil med egnens virksomheder. Igennem partnerskabet kan vi være med til at synliggøre Vadehavsområdet, som et godt sted at bo og arbejde. SE’s vilje til at skabe de bedste oplevelser for deres kunder, samt deres mange tiltag indenfor energi-, klima- og digitale kommunikation passer rigtig godt ind i denne sammenhæng og jeg glæder mig utrolig meget til samarbejdet,” udtaler Bent Poulsen.

Håb om at flere vil støtte op

Nationalpark Vadehavet blev indviet tilbage i 2010, og SE bliver nationalparkens første erhvervspartner. Partnerskabet har til formål at synliggøre sammenholdet om Vadehavets fortsatte positive udvikling, og det skal sætte Nationalparken i stand til at gennemføre en række projekter, som vil bidrage til indfrielsen af Nationalpark Vadehavets mål:

”Vi håber, at mange andre vil støtte op, så ambitionen om at skabe et bæredygtigt vadehavsområde vil være bredt funderet i hele regionen,” udtaler Lars Andreasen.

Det første initiativ bliver et nationalparkskib

Det første konkrete initiativ der tages, som følge af det nye partnerskab med SE, er realiseringen af et nationalparkskib, som skal være med til at synliggøre nationalparken i hele området.

80 % af nationalparkens areal er havområde med vader, højsande og åbent vand med et liv som er enestående – også på verdensplan. Vadehavsområdet er samtidig præget af en meget spændende og rig maritim kulturhistorie igennem 50 generationer.

Det planlagte nationalparkskib skal være en omrejsende ”ambassade”, som bringer nationalparken tættere på lokalbefolkningen langs hele Vadehavskysten og også op i åerne ved Varde og Ribe. Skibet kan sejles tæt ind under kysten ved højvande, hvor det kan forankres og tørsættes ved lavvande og derved komme helt tæt på nationalparkens lokalsamfund. Skibet skal endvidere understøtte formidling, forskning og undervisning og forventes at kunne deltage i festivals, regattaer, frilufts- og sportsbegivenheder samt kulturelle arrangementer igennem sommerhalvåret.

Skitse til, hvordan Nationalparkskibet kan se ud og udstyres.

Mere information om partnerskabet kan fås ved henvendelse til:

Koncerndirektør Lars Andreasen, SE, mobil 24 63 22 29
Kommunikationschef Jan Lyng Lauridsen, SE, mobil 20 53 58 76
Formand for Nationalpark Vadehavet Bent Poulsen, mobil 29 45 50 40
Sekretariatsleder i Nationalpark Vadehavet Thomas Holst, mobil 21 77 77 22