Vadehavsfestival 2014 - OPEN CALL

21-03-2013
Nyhed Nyhedsinformation Nationalparkforside NP-Vadehavet

Kulturregion Vadehavet har netop udsendt dette OPEN CALL, som opfordrer kunstnere og kulturaktører til at indsende projektforslag til Vadehavsfestival 2014.

Vadehavsfestivalen er den eneste større kulturbegivenhed i Danmark, som forener Vadehavets unikke kultur og natur med samtidskunsten. Festivalen afvikles hvert andet år, og i 2014 er det fjerde gang, at borgere og turister får lejlighed til at opleve kunstnere og kulturaktører sætte ord, lyd, billeder og stemninger på vadehavsområdets ånd og identitet. H.K.H. Prinsesse Marie har i 2010 og 2012 været protektor for festivalen, hvilket understreger dens kvalitet og betydning for området.

Festivalens arrangementer afvikles i de fire vadehavskommuner – Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde, der dækker over et storslået og fladt kystlandskab, formet af smeltevandsmateriale efter den sidste istid. Området har været beboet af mennesker i tusinder af år – et område hvor vinden, sandet, havet og tidevandet regerer og gennem tiden har formet og udfordret naturen og ikke mindst livet for mennesket. Stormflodssøjler langs Vadehavet er blot én måde, hvorpå vi i dag kan illustrere, at mennesket gennem tiden har ført en ulige kamp mod naturens kræfter.

Mennesket lever i dag i en symbiose med naturkræfterne. Dette skyldes blandt andet digerne langs vadehavskysten, der, foruden at bryde det flade landskab inden mødet med havet, har en afskærmende effekt for livet i de kystnære områder. En evig vekslen mellem høj- og lavvande tilfører området en smuk og særpræget foranderlighed, der veksler mellem et storslået hav og et blotlagt spisebord for millioner af fugle.

Vadehavsområdet er forbundet med stor oplevelsesværdi, og for en stund kan du være med til at sætte den kulturelle dagsorden i dette unikke og særprægede område.

Vadehavsfestival 2014

Vadehavsfestival 2014 søger kunst/kunstneriske udtryk, der, foruden at have kant, kan tiltrække og udfordre. Festivalens arrangementer skal tage udgangspunktet i ånd/identitet i vadehavsområdet, fortolket gennem samtidskunsten. Festivalen begrænser sig ikke til ét kunstnerisk udtryk, men sidestiller projektansøgninger inden for blandt andet musik, teater, dans, landart, film, billedkunst og tværkunstneriske udtryk.

Festivalens arrangementer kan afvikles i såvel det åbne som lukkede byrum, i en bunker eller i den særprægede natur med klitter, plantager, strande, marsk og vader.

Vadehavsfestivalen skal være af høj kvalitet og præsentere nyskabende kunst til gavn for dem, der bor i, er turister i og arbejder i vadehavsregionen.

Periode

Vadehavsfestivalen koncentrerer sine arrangementer omkring perioden fra torsdag den 4. september til søndag den 7. september 2014. Udstillinger i tilknytning til festivalen må gerne planlægges, så offentligheden har adgang fra åbningsdagen den 4. september og september måned ud.

Læs om tidligere festivaler på www.vadehavsfestival.dk

Procedure

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Projektbeskrivelse (maks. 2 sider)
  • CV på projektansvarlig
  • Relevant arbejdsdokumentation
  • Budget og fundraising-/finansieringsplan

Ansøgningen kan sendes elektronisk til Obfuscated Email eller via post til:

Kulturregion Vadehavet
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Att.: Vadehavsfestivalen

Alle forslag vil blive evalueret af et kuratorhold, der er sammensat af regionale og nationale repræsentanter.

Deadline for ansøgninger til Vadehavsfestival 2014 er 1. juni 2013