Vadehavsforskning 2013

18-03-2013
Nyhed Nyhedsinformation Nationalparkforside NP-Vadehavet

I oktober 2011 blev det første møde om Vadehavs-forskning afholdt i København, arrangeret af Morten Pejrup på Geologisk Institut, Københavns Universitet. Anledningen var bl.a. at knytte kontakt til Wadden Academy fra Groningen, Holland. Mødet var en succes med præsentationer af en stor variation af forskningsprojekter med knytning til Vadehavsområdet. Det blev derfor besluttet at gøre det til en regelmæssig begivenhed, som der nu tages initiativ til at følge op på. Derfor afholdes:

Vadehavs-forskning 2013,

den 22. maj 2013 kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Esbjerg

Siden det første møde, er Nationalpark Vadehavet etableret, hvis formål bl.a. er at styrke beskyttelsen af natur- og kulturværdier i området. For at det kan lykkes, er der behov for kontakter til de forskningsinstitutioner som arbejder i området og et kendskab til den forskning og overvågning som foregår.

Derfor har mødet bl.a. følgende formål:

  • At præsentere en række aktuelle forsknings- og overvågningsprojekter med tilknytning til Vadehavsområdet
  • At bringe folk sammen fra forskellige fagdiscipliner for at udveksle viden og erfaringer
  • At give Nationalpark Vadehavet et overblik over de forskningsmæssige aktører og aktiviteter, der er i området
  • At diskutere muligheden for at etablere en dansk platform for tværgående forskning i Vadehavsområdet

Mødet er et fælles arrangement for Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Nationalpark Vadehavet, og for arrangementet står Karsten Laursen (AU), Mette Guldberg (SDU) og Morten Pejrup (KU).