Partnerskab i Vadehavet

01-11-2013
Nyhed Nyhedsinformation Pressemeddelelse Erhverv Vadehavet Esbjerg Kommune Fanø Kommune Tønder Kommune Varde Kommune Nationalparkforside NP-Vadehavet

Nationalpark Vadehavet indgår aftaler med en række partnere, der via samarbejde og fælles branding, vil opnå synergi og udbytte.

Sekretariatet i Nationalpark Vadehavet indgår i øjeblikket en række aftaler om partnerskab med en række lokale aktører. En nationalpark-partner er en virksomhed, organisation eller privat person, der udbyder kvalitetsydelser indenfor formidling, overnatning, oplevelser eller produkter, der har tilknytning til nationalparken og vadehavsregionen.

Synergi og netværk

Begrundelsen for at indgå partnerskaber i nationalparken er synergi og netværk. Nationalparkens partnere får ejerskab i brandet "Nationalpark Vadehavet." Det giver mulighed for fælles branding af virksomhederne og deres produkter og ydelser, hvilket skaber en mærkbar synergi for begge parter.

Det mest synlige omkring partnerskaber og fælles branding, er partnernes mulighed for at bruge nationalparkens logo i markedsføringen både på print og digitalt. Der ud over bliver nationalparkens partnere en del af det professionelle netværk i Nationalpark Vadehavet. Et netværk, der blandt andet byder på erfaringsudveksling og kurser. Et netværk af formidlingsinstitutioner, lokale virksomheder og producenter – alle med interesse i Vadehavet og vadehavsregionen.

Et stærkt brand nu og i fremtiden

Thomas Holst Christensen, sekretariatsleder i Nationalpark Vadehavet: "Nationalpark Vadehavet har 12 klare målsætninger samlet i en nationalparkplan. I de kommende 5 år vil indsatserne under de 12 målsætninger blive ført ud i livet og derved skabe fokus på den unikke natur, med et fantastisk dyreliv, kulturhistorie og de mange oplevelser, der ikke findes magen til andre steder i Danmark. Vores partnere får en væsentlig rolle i dette arbejde."

Også på verdensplan er der fokus på Vadehavet, og den danske del af Vadehavet er under optagelse på UNESCOs liste over verdensarv – en liste på kun 188 naturområder i hele verden. Udnævnelsen, der forventes i 2014, sidestiller Nationalpark Vadehavet med verdenskendte nationalparker som Great Barrier Reef i Australien, Kilimanjaro i Afrika og Yellow Stone i Nordamerika.

Søren Christensen, projekt- og formidlingskoordinator i Nationalpark Vadehavet: "Nationalpark Vadehavet, er et stærkt brand både lokalt og nationalt. Via nationalparkplanens gennemførelse og kvalitetsstemplet fra UNESCOs verdensarv, vil værdien af brandet "Nationalpark Vadehavet" øges betydeligt – både nationalt og på verdensplan. Nationalparken bliver et aktiv, der øger det lokale fokus og den lokale stolthed og tiltrækker turister, både fra Danmark, men ikke mindst fra udlandet. Den øgede udenlandske turisme er tæt forbundet med udnævnelsen til verdensarv, det ved vi fra andre naturområder på UNESCOs liste"

Interesserede partnere kan henvende sig

Virksomheder, organisationer og events, der kan se en fordel i at skabe et partnerskab med Danmarks største nationalpark, kan gå ind på Nationalpark Vadehavets hjemmeside og læse mere. De kan også tages kontakt til sekretariatet, som ligger på Tønnisgaard på Rømø. Telefon 72 54 36 26 og www.nationalparkvadehavet.dk .

Via partnerskaber med lokale virksomheder, organisationer og aktører vil Nationalpark Vadehavet udbygge kendskabet til Vadehavet og sætte området på landkortet både lokalt, nationalt og internationalt. Projekt- og formidlingskoordinator Søren Christensen arbejder med partnerprogrammet i nationalparken. Foto: John Frikke

Foto: John Frikke