Rastende vandfugle i Vadehavet nu i elektronisk version

11-10-2013
Nyhed Natur, planter og dyr Nyhedsinformation Borgere Journalister Uddannelsesinstitutioner Vadehavet Nationalparkforside NP-Vadehavet

I foråret udkom tidsskriftet "Rastende fugle i Vadehavet 1980-2010". Dette tidsskrift er nu udgivet i elektronisk form og kan læses nederst på siden.

"Pibeand 800, Gråand 350, Gravand 80, Strandskade 1500, Storspove 120, Lille Kobbersneppe 1800, Almindelig Ryle 12 000…”. Vi befinder os i en lille flyvemaskine, en Cessna 172, over Vadehavet og følger vandlinjen ved Keldsand sydøst for Fanø, og mens de mange fugle passerer forbi, bliver art og antal indtalt på båndoptager. Det er den 14. oktober 1984. Vi lettede fra Esbjerg Lufthavn kl. 12:35 og fløj ud til Vadehavet ved Hjerting og videre for at tælle i Ho Bugt og omkring Langli og Fanø, og foran os ligger nu Mandø, Rømø, Jordsand og Det Fremskudte Dige. Derefter følges fastlandskysten mod nord: Rømødæmningen, Rejsby Stjert, Råhede Vade, Ribe Kammersluse og Sneum Sluse. Når vi lander efter knap fire timers flyvning, er der talt omkring 3/4 mio. vandfugle".

Sådan kunne en flyvetælling beskrives i den meget korte udgave. Den dækker hele Vadehavet inden for få timer og giver et godt overblik over de fleste fugles antal og fordeling. Men det er runde tal, og en del arter overses fra luften, så mere præcise tællinger fra land er nødvendige for at få en god dækning af alle arter. Derfor er flytællinger kun et supplement til landtællinger, som gennemføres i hele Vadehavet, men især omkring Langli, Fanø og Ribe Kammersluse samt i Margrethe Kog.

Samlet giver tællingerne et særdeles godt billede af de rastende fugles antal og fordeling, og det er den beskrivelse, som med udgivelsen af et særnummer af Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift er blevet offentliggjort…