Fejring af VERDENSARV VADEHAVET under Tall Ships Races 2. – 5. august

28-07-2014

Den 23. juni udpegede UNESCO den danske del af Vadehavet som Verdensarv – et af kun 197 naturområder i hele verden med denne status. for at fejre dette ankommer en skatkiste med symboler på verdensarven i form af fem hollandske fliser til Danmark ombord på det store tyske sejlskib Alexander von Humboldt som led i Tall Ships Races den 2. – 5. august 2014.
Herudover vil der være lokale fejringer i Tønder, på Rømø, i Varde samt på Fanø.

Alexander von Humboldt

Kongelig modtagelse

Banner 1

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og miljøminister Kirsten Brosbøl modtager fliserne og overdrager disse til de fire Vadehavskommuner og Nationalpark Vadehavet ved et særligt arrangement den 4. august kl. 14.00 på Tværkaj i Esbjerg Havn. Alle vil være velkommen til at komme og være med til at modtage verdensarven og se Nationalpark Vadehavets udstilling om Vadehavet og verdensarven. Der er samtidig mulighed for at få en gratis smagsprøve på Vadehavets produkter eller besøge Restaurant Springflod med vadehavsbuffet.

Mød en naturvejleder og få mere at vide om Vadehavet og verdensarven

Naturvejledere fra Vadehavets Formidlerforum og medarbejdere fra Nationalpark Vadehavet er klar til at fortælle mere om Vadehavet, verdensarven og nationalparken. du kan få lavet dine egne portrætter til Facebook eller Instagram, føle på nogle af Vadehavets dyr eller komme på skolebænken med Mit Vadehav samt for et magasin med hjem med fortællinger om de mange store oplevelser, som Nationalpark Vadehavet byder på.

Udstillingen har åbent:

Fredag den 1. august kl. 16.00 – 18.00

Lørdag den 2. august kl. 10.00 – 18.00

Søndag den 3. august kl. 10.00 – 18.00

Mandag den 4. august kl. 10.00 – 20.00

Tirsdag den 5. august kl. 10.00 – 15.00

Få en smag af Verdensarven i Restaurant Springflod

Vadehavet er ikke bare en fest for øjnene men områdets råvarer danner også grundlaget for mange spændende smagsoplevelser. Det kan prøves i Restaurant Springflod, hvor kokken Preben Madsen fra Restaurant Herregårdskælderen tilbyder en Vadehavsbuffet med bl.a. Vadehavsrejer, Fanølaks og –skinke, Vadehavslam og lækkert kød fra Varde Å-dalsstude samt øl fra Fanø Bryghus, Hr Skov og Ribe Bryghus.

Restauranten har frokostbuffet fra 11.30 til 15.30 og aftenbuffet fra 17.00 til 22.00 under hele Tall Ships Races.

Du finder alt dette på Tværkaj, Esbjerg Havn under Tall Ships Races 2014. Se www.tallshipsesbjerg.dk for information om parkering, skibene og det øvrige program.

Fejring af verdensarvens ankomst til Nationalpark Vadehavet:

Banner 2

Tønder - Vidåslusen den 16. august 2014

Verdensarven blev indviet i Vadehavet for fem år siden, da den tyske og hollandske del af Vadehavet blev udpeget af UNESCO som verdensarv. Den 23. juni i år blev den danske del af Vadehavet så udpeget, så det nu er det samlede Vadehav, der har fået den fornemme status.

Det netop udpegede verdensarvsområde i Danmark grænser op til det tyske verdensarvsområde lige syd for Vidåen, og verdensarven vil således blive fejret ved modtagelse af en af de fem vadehavsfliser ved den gamle og nye sluse ved Vidåen.

Program:

13.00 Højer Bådklub sejler symbolet på verdensarven ind til bådklubben ved Den Gamle Vidåsluse. Her overrækkes den til Borgmester Laurids Rudebeck, der transporterer den med hestevogn til den nye Vidåsluse.

13.30 Verdensarven ankommer til den nye Vidåsluse, hvor der vil være indvielse med taler, sang, kagebord for alle og guidede naturture med Sort Safari.

Tønder Kommune er vært ved arrangementet som er åbent for alle.

Rømø - Tønnisgaard den 17. august 2014

Verdensarven kom til Vadehavet for fem år siden, da den tyske og hollandske del af Vadehavet blev udpeget af UNESCO som verdensarv, og året efter den 16. oktober 2010 blev Danmarks tredje og største nationalpark – Nationalpark Vadehavet – indviet. 

Nationalparken vedtog i december 2012 en nationalparkplan for 2013-18 under overskriften ”Danmarks Internationale Nationalpark”. Med udpegning af den danske del af vadehavet som verdensarv den 23. juni i år kan vi i sandhed sige, at det internationale mål holder.

Under Tall Ships Races i Esbjerg modtog alle 4 Vadehavskommuner og nationalparken hver en verdensarvsflise som symbol på den nye status. Nationalparkens flise ankommer sejles til Rømø og fejres på først på havnen i Havneby og dernæst ved Nationalpark Vadehavets sekretariat på Tønnisgaard.

Program:

11.00 Rømø Sejlklub sejler verdensarvsflisen til Havneby, hvor den modtages med sang og taler i samarbejde med Rømø-Tønder turistforening. Nationalparken og Naturcenter Tønnisgaard tilbyder guidede ture på vaden og ved Helm Odde med udgangspunkt fra havnen.

12.30 Flisen køres med hestevogn til Naturcenter Tønnisgaard, hvor den modtages og indvies.

11.30 – 15.00 Åbent hus på Naturcenter Tønnisgaard med aktiviteter og gratis guidede ture med hestevogn

Varde - Varde, Janderup og Ho den 24. august 2014

Verdensarven blev indviet i Vadehavet for fem år siden, da den tyske og hollandske del af Vadehavet blev udpeget af UNESCO som verdensarv. Den 23. juni i år blev den danske del af Vadehavet så udpeget, så det nu er det samlede Vadehav, der har fået den fornemme status.

Det siges ofte, at Vadehavet starter i Ho Bugt, så det er også naturligt, at symbolet på verdensarven i form af en af fem Vadehavsfliser skal fejres og placeres her. Det sker som led i Varde Å-dag, hvor Varde Sejlklub sejler verdensarvsflisen fra Varde By til Janderup flodhavn, hvorfra den køres Ho.

Program:

12.00 Viceborgmester Peder Foldager sejler Verdensarvsflisen fra Havnepladsen i Varde mod Janderup i samarbejde med Varde Sejlklub

13.00 Skibene ankommer til Janderup Flodhavn, hvorfra færden går videre i bil

15.00 Verdensarven ankommer til Ho, hvor den fejres med taler og der tilbydes guidede ture i den enestående natur i et samarbejde mellem Nedlæggelse af Flisen i Ho med fejring og guidede ture arrangeret i samarbejde mellem Naturstyrelsen, Varde Erhvervs- og turistråd, NaturKulturVarde, Natur og kultur i Ho og Varde Museum. Der vil samtidig være mulighed for at købe noget godt til maven.

Fanø - Nordby havn og Krogården den 18. oktober 2014

Fanø ligger som den eneste kommune fuldt og helt omgivet af verdensarven, som derfor spiller en helt speciel rolle for øen. Alle er velkomne, når Verdensarven fejres som led i Fanø Vadehavsfestival, hvor en af de fem verdensarvsfliser sejles ind til havnen i Nordby og modtages på festlig vis.

Der vil være indvielse med taler og naturvejelederen vil komme med spændende fortællinger om Vadehavets forunderlige liv. Der vil også være særlige aktiviteter for børn og sjove konkurrencer.

Program:

11.00 til 14.00 taler, fortællinger og aktiviteter for børn m.v. ved Nordby havn og Krogården