Kongernes Nordsjælland henter erfaring fra Vadehavet

12-11-2014

I Nordsjælland er man i gang med slutspurten af drøftelserne om, hvordan en mulig Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan komme til at se ud. I den forbindelse har der især været interesse for at høre om de positive erfaringer med samarbejde mellem nationalparken og dens partnere samt et særligt fokus på samarbejdet med landmændene. Formanden for Nationalpark Vadehavet, Bent Poulsen, glæder sig over de meget positive udtalelser, som citeres i Gribskov Kommunes pressemeddelelse, der er gengivet nedenfor.

Kim Valentin
Formand for Nationalpark Vadehavet Bent Poulsen, Sekretariatsleder Thomas Holst Christensen og Borgmester Gribskov Kommune Kim Valentin

Nationalpark - skeptikerne er blevet positive

Borgmester Kim Valentin har været på studiebesøg i Nationalpark Vadehavet. Erfaringerne efter 4 år som nationalpark taler deres tydelige sprog. At blive nationalpark har været en stor gevinst og skeptikerne er nu positive.

Formålet med besøget var at høre om erfaringerne, og om hvordan det var gået med den modstand, der var i forbindelse med nationalparkens etablering.

Kim Valentin, Borgmester fortæller:

"Jeg ville gerne selv møde dem, som har med Nationalparken at gøre, og blandt andet tale om den modstand, der var imod, at Vadehavet blev nationalpark. Også omkring Vadehavet var der mange følelser i spil og usikkerhed omkring hvad det ville betyde for lodsejerne. Det var meget positive erfaringer - også landmænd og andre lodsejere, er i dag positive overfor nationalparken og mange er gået ind i samarbejdet."

Erfaringer fra Vadehavet

Tilblivelsen af Nationalpark Vadehavet var præget af megen debat og mange kommentarer fra både modstandere og tilhængere. I december 2012 blev den første nationalparkplan vedtaget. I dag er der stor interesse og samarbejdsvilje fra alle sider. Nationalpark Vadehavet har 118 partnere, som bidrager til at udvikle området og flere forventes at komme til i de kommende år.

Formand for Nationalpark Vadehavet, Bent Poulsen, fortæller: ”Nationalparkens arbejde hviler på frivillighed og samarbejde, og det er et bærende princip i vores projekter, at vi skal og vil inddrage lokale interesser. Det skaber stolthed og medejerskab og ofte er det også med til at sikre medfinansiering i større eller mindre målestok. En stor del af nationalparkens naturplejeindsats er rettet mod private marskarealer, og vi har en stor interesse i at indgå samarbejde med lokale landmænd om afgræsning med får og kreaturer: Landmændene lægger jord og dyr til, og vi gør en indsats for at samle større arealer og rådgive om tilskudsmuligheder. Samtidig arbejder vi med muligheden for at afsætte en del af husdyrprodukterne som nationalparkprodukter og herigennem skabe en forbedret afsætning.”

Der var blandt andet en del landmænd som var bekymrede. Formand for sydvestjysk landboforening, Claus Christensen, fortæller:
"Det er min opfattelse, at det er gået godt med at blive nationalpark. Den bekymring og skepsis, der var forinden, er blevet mindre og mindre jo længere vi er kommet i processen. Der var blandt andet stor bekymring for om udviklingsmulighederne ville blive bliver forringede med nationalparken. Vi har dårlige erfaringer fra tidligere i den retning, og var derfor skeptiske. Der har heldigvis ikke været grund til bekymring. Vores landmænd har ikke oplevet konkrete forringelser. Vi har fået en god bestyrelse for nationalparken, som er gode til at gå i samarbejde og være lydhøre overfor landmændene. Der sidder også en repræsentant fra landbrugsorganisationerne i bestyrelsen, det er med til at sikre landbrugets interesser og give indflydelse. Så vi er ganske positive."

Kim Valentin vil nu bringe de positive erfaringer ind i slutspurten for etablering af Kongernes Nordsjælland.

Kim Valentin fortæller videre:
"Jeg var rigtig glad for at, at lodsejerne oplevede, at de selv havde fået noget ud af nationalparken. Jeg vil gerne opfordre alle, som har en aktie eller
interesse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland til at gå konstruktivt ind i de sidste drøftelser. Nationalpark Kongernes Nordsjælland vil løfte Nordsjælland og give værdi på rigtig mange fronter. Det er en gevinst for hele området, som vi ikke må lade gå fra os."


I dag er vi positive

Hans Marten Smidt

”Jeg var modstander af hele nationalparkprojektet, og hvad det kunne føre med sig, da processen startede for år tilbage, og jeg var med til at indsamle underskrifter imod nationalparken”, siger Hans Marten Smidt, der sammen med hans kone Ulla driver Tanderupgaard i marsken ved Ribe. Gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet, og er i dag på 192 ha i omdrift og har en besætning på 215 malkekøer med tilhørende opdræt. Hans Marten blev efter Nationalpark Vadehavets oprettelse udpeget som repræsentantfor den Lokale Aktions Gruppe (LAG) i nationalparkens Råd. ”Gennem mit arbejde i Rådet har jeg fået et mere indgående kendskab til nationalparken. Jeg har været fortaler for et godt og konstruktivt samarbejde med lodsejerne. Det har ført til, at jeg er kommet med i det udvalg, der laver retningslinjer for nationalparkens partnerskaber. Gennem partnerskabet får bl.a. producenter af landbrugsprodukter indenfor nationalparken adgang til at benytte nationalparkens logo til markedsføring, og der skabes grundlag for samarbejde mellem producenter, restauranter, slagtere og formidlere. Samtidig har nationalparken en stor interesse i at skabe samarbejde med landmænd, der har dyr, der kan bruges til græsning af naturarealer”. Hans Marten Smidt er i dag positiv overfor samarbejdet med nationalparken, og understreger: ”Kodeordene er samarbejde og frivillighed både nu og i fremtiden.”

Christian Lorenzen

”Vi bruger nationalparken som en inspirerende nabo” siger Christian Lorenzen, der sætter stor pris på den rolle han i dag har som landmand på gården Klægager med 220 ha planteavl og så rollen som vært og historiefortæller for gårdens gæster. I 2008 blev gårdens svineproduktion stoppet og stuehus og en del af længerne i den gamle slægtsgård blev indrettet til Bed & Breakfast. Christians kone Ruth, stoppede som sygeplejerske og kastede sig over arbejdet som værtinde for gårdens mange gæster. ”Vi driver stadig et aktivt landbrug og er stadig en landmandsfamilie, men vi glæder os hver dag over også at kunne fortælle egnens og gårdens historie til vores mange gæster. I den sammenhæng er nationalparken en god partner, som vi har valgt at samarbejde med, i stedet for at gå og være sure over at den kom til. Nationalparken bidrager til at sætte fokus på lokale råvarer, som vi serverer for vores gæster som en vigtig del af fortællingen om vores egn. I dag er nationalparken en nabo, men hvis vi får mulighed for at gårdens jord kan blive en del af nationalparken i fremtiden, vil vi være meget positive overfor det og se det som en mulighed – ikke en begrænsning.”

 Jacob Møller Justesen

Jacob Møller Justesen, Køkkenchef på Hotel Britannia i Esbjerg:

"Hotel Britannia i Esbjerg har indgået partnerskabsaftale med Nationalpark Vadehavet. Vi er dermed en del af partnernetværket omkring vores "Nationalpark og det giver os en række fordele. Vi bruger Nationalparklogoet i vores markedsføring og vi har fået forretningsmæssig kontakt til en række lokale råvareproducenter, hvis produkter nu er på vores menukort. Vore Gourmet gæster efterspørger med stor entusiasme disse nationalparkprodukter, som kan være marsklam, vadehavsøsters, specialoste fra gårdmejerier, salturter fra vaden, honning fra lynghederne og øl fra nationalpark bryggerierne. Fortællingen om Nationalparkens natur og kultur betyder også meget for vore gæster .Nationalparkens informationsmateriale og et årligt Nationalpark kursus for vort personale gør det let for os at give vores gæster den efterspurgte information."