Nationalparkens bestyrelse på studietur

02-10-2014

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet har været på studietur til Vadehavet i Slesvig-Holsten. Målet var at besøge en række af den tyske nationalparks samarbejdspartnere og besøgssteder, og hovedvægten blev lagt på viden om partnerprogrammer og formidling. Turen afslørede store ligheder, men af gode grunde også en række forskelle mellem de to nationalparker.

Bestyrelsen besøgte Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Foto: John Frikke

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har sammen med sekretariatet været på studietur til det nordtyske Vadehav. Her havde kollegerne fra Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer tilrettelagt et spændende og relevant program, som med afsæt i de danske ønsker havde fokus på partnerskaber og formidling.

Turen blev gennemført i bus og der var guidning på vejen gennem de fine landskaber omkring Ejderen og på Ejderstedt Halvøen. Under vejs besøgte bestyrelsen en række samarbejdspartnere og besøgssteder – bl.a. nationalparkens hovedkvarter i Tönning, Nationalparkhaus og WWF Tyskland i Husum, museumsgården Roter Haubarg, Hallig Hooge, Nationalparkhaus i St. Peter-Ording, det flotte formidlingscenter Multimar Wattforum i Tönning og den hyggelige ”hollænderby” Friedrichstadt. Turen blev rundet af med en sejltur på Ejderen og en besigtigelse af det imponerende Ejder Sperrwerk.

Studietur 3 fotosFotos: John Frikke

Der blev fremvist og fortalt om mange gode eksempler på, hvordan man i det Slesvig-Holstenske Vadehav har grebet sagen an, og hvordan en markant modstand mod nationalparken ved etableringen i 1985 nu er vendt til en udbredt accept og et meget fint samarbejde med lokale aktører på kryds og tværs af interesser og erhverv. Bestyrelsen kunne ved selvsyn konstatere, hvilken betydning nationalparken spiller for såvel de enkelte nationalparkpartnere som egnen som helhed.

Et væsentligt formål med studieturen var også at få forstærket de eksisterende bånd mellem Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, og der er ingen tvivl om, at erfaringerne fra den både langt større og langt ældre, tyske nationalpark i mange tilfælde fortsat kan komme den danske nationalpark til gode. Turen blev gennemført med støtte fra Interreg-projektet ”Natur og turisme langs den dansk-tyske Vestkyst”.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Thomas Holst Christensen, Nationalpark Vadehavet – tlf. 72 54 36 26-

 

Interreg logo