Tilskud til lokale netværksarrangementer

09-09-2014

Nationalpark Vadehavet har afsat 75.000 kr. til støtte i form af mindre beløb til ikke-kommercielle netværksarrangementer jf. målsætning 10a i nationalparkplanen.

Målsætning 10a i nationalparkplanen
”At understøtte bosætning og sikre størst mulig forankring i befolkningen gennem synliggørelse og samarbejde med lokale netværk, foreninger, sammenslutninger, lokalbefolkning og aktører med interesser i nationalparken.”

75.000 kr.
Der er i 2014 afsat 75.000 kr., som uddeles efter først til mølle princippet. Ansøgningsrunden åbner den 22. september 2014.

Hvem kan søge?
Alle, som afholder et arrangement, der opfylder målsætningen nævnt ovenfor.

Hvad kan der søges støtte til?
Emnet for arrangementet skal have relation til Nationalpark Vadehavet. Du kan søge inspiration i nationalparkplanen.

Sådan søger du:
Læs vejledningen inden du søger.

Download og udfyld ansøgningsskemaet og send ansøgningen til . Ansøgningen skal være udfyldt korrekt for at komme i betragtning. Ufuldstændige ansøgninger returneres uden at blive behandlet. Ansøgninger, der indsendes inden ansøgningsrunden starter, returneres ligeledes.

Har du brug for hjælp?
Hvis du er i tvivl om dit arrangement kan få støtte, eller hvis du har spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på eller tlf. 72 54 36 81.

Hvornår får du svar?
Sekretariatet behandler ansøgningerne løbende – kontakt sekretariatet, hvis ikke du har hørt fra os efter en måned.

Arrangementer, der har modtaget støtte:
Her offentliggøres løbende hvilke arrangementer, der har modtaget støtte:

Sønderho Havn Støtteforening har fået 8.000,00 kr. til Informationsmøder om Sønderho Havn. Der afholdes to offentlige arrangementer – 16. oktober 2014 og i løbet af 2015 – hvor der informeres om projektet.

Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening har fået 11.300,00 kr. til Ekstratur med sommerferiebussen. De to ture er en del af et bosætningsprojekt, og turene afholdes hhv. 22. september 2014 og i foråret 2015.

Ballum Landsbyforening har fået 10.000,00 kr. til Sans Vadehavet, som skal være med til at tiltrække nye beboere. Arrangementet afholdes d. 11. oktober 2014 og annonceres offentligt.

Vadehavets Formidlerforum v. Myrthue – Natur, Kultur & Læring har fået 5.950,00 kr. til en studietur for formidlernetværket til Nationalpark Mols Bjerge.

Jysk Landbrugsrådgivning har fået 10.000,00 kr. til Operation Engsnarre i fremtiden, som afholdes i november 2014. Arrangementet annonceres offentligt.

Jysk Landbrugsrådgivning har fået 10.000,00 kr. til Kom i gang med naturpleje, som afholdes i juni 2015. Arrangementet annonceres offentligt.

Natur & Kultur i Ho har fået 7.500,00 kr. til Historie og fremtid for Ho Havn i Nationalpark Vadehavet, som afholdes d. 29. oktober 2014. Arrangementet annonceres offentligt.

Vadehavssmedjen har fået 4.300,00 kr til Kend vores Vadehav, som afholdes 16. november 2014. Arrangementet annonceres offentligt.

Kontakt den nævnte arrangør, hvis du vil høre mere om arrangementet.

SØG STØTTE