Sønderho Strandsø fra drone

27-04-2015

I efteråret 2014 blev Sønderho Strandsø anlagt i området mellem havklitterne i den sydlige del af Fanø. Søen er blandt andet etableret for at give ynglefugle bedre forhold i klitområdet.

Projektet skal også sikre, at Sønderho Strandsøs andre særlige naturværdier i form af planter, insekter og fugle bliver bevaret for fremtiden ved hjælp af naturpleje. Samtidig bliver der gjort en indsats for, at publikumsoplevelsen både bliver bedre og mere skånsom for naturen.

For at sikre fred og ro til ynglefuglene bliver der anlagt rævesikre øer, og den menneskelige færdsel bliver ledt uden om søen. Den øvrige naturpleje kommer til at foregå i form af slåning og græsning med køer eller får. Det skal holde området lysåbent til gavn for en lang række arter af planter og insekter.

Projektet er blevet til i et bredt samarbejde mellem lokale interesseorganisationer, Fanø Kommune og Nationalpark Vadehavet. Det skal bidrage til udviklingen af turismen på Fanø på en bæredygtig måde. Projektet er i øvrigt finansieret af Fanø Kommune, Lokale Grønne Partnerskaber, Friluftsrådet og EU’s landdistriktsprogram samt Nationalpark Vadehavet.

Droneoptagelserne er lavet af Red Star i Esbjerg www.redstar.dk i april 2015.

 

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.

John Frikke

Title: Projektkonsulent
Nationalpark Vadehavet