Gravemaskinerne i gang ved Sneum Digesø

28-08-2015

Gravemaskinerne er i gang med at renovere brinkerne ved Sneum Digesø. Det roder, men det bliver godt igen.

undefined

Som tidligere nævnt skal det hæderkronede og berømte søanlæg ved Sneum Sluse renoveres, og nu er der taget hul på arbejdet. Sneum Digesø's bredder – især dem, der vender mod vest – er over de 20 år, der er gået med den kombinerede råstof- og naturforvaltningsprojekt, blevet påvirket af vejr og vind. Gravemaskinens opgave er i første række at udjævne de stejle kanter og genskabe noget der ligner den oprindelige, meget fladvandede bredzone, som er nøglen bag søens success som levested for fugle.

Arbejdet blev påbegyndt onsdag formiddag, og det skrider fint fremad. Vandstanden i søen er sænket med ca. 30 cm og den forholdsvist nedbørsfattige sensommer, gør det muligt, at køre og arbejde med tungt materiel langs søbredden, og opgaven vil måske ikke helt tage de 18 dage, som den er beregnet til. Det vil for alvor vise sig, når turen kommer til at bearbejde de vigtige yngle-øer i søen, og projektet følges tæt af Esbjerg Kommune og Nationalpark Vadehavet, som sammen står for det.

Samtidigt med gravearbejdet, vil der blive foretaget en såkaldt 'afpudsning' af engene i forvaltningsområdet rundt om søen. Her er vegetationen nu så høj og tuet, at den trænger til en 'overhaling'. Også tilstødende, lysåbne enge er en del af hemmeligheden bag søens rige fugleliv.

Læs mere om indsats for klæggrave

Fotos: John Frikke

undefined

undefined

undefined

undefined

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø