Nye bestyrelsesmedlemmer i Nationalpark Vadehavet

20-08-2015

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har udpeget Nationalparkrådets og Naturstyrelsens repræsentanter i Nationalpark Vadehavets bestyrelse.

undefined

Det er Svend Tougaard og Anne Marie Overgaard, der skal repræsentere Nationalparkrådet i bestyrelsen for Danmarks største nationalpark. Samtidig med udnævnelsen af de to repræsentanter fra Nationalparkrådet, har Naturstyrelsen udpeget Skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen Blåvandshuk som nyt medlem i bestyrelsen.

Svend Tougaard, som er formand for Nationalparkrådet, har tidligere siddet i Nationalparkråd og –bestyrelse og repræsenterer Vadehavets Bådklubber. Svend er forhenværende museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor han var ansat i mere end 40 år. Svend er engageret i frivilligt arbejde i flere lokale foreninger.

Anne Marie Overgaard, som er næstformand i Nationalparkrådet, er nyt medlem i bestyrelse og råd. Anne Marie Overgaard har samarbejdet med Nationalpark Vadehavet gennem Vadehavets Formidlerforum, i sin egenskab af museumsinspektør ved Højer Mølle. Anne Marie arbejder med marskens og turismens kulturhistorie.

Naturstyrelsen har to lokale enheder i Nationalpark Vadehavet. Tidligere varetog Naturstyrelsen Vadehavet posten som Naturstyrelsens repræsentant i Nationalparkbestyrelsen, posten er nu overtaget af Naturstyrelsen Blåvandshuk. Skovrider Ulrik Lorenzen overtager posten efter Skovrider Bent Rasmussen, som har været med helt fra indvielsen af nationalparken og som har været meget engageret i arbejdet.

Ulrik Lorenzen har siden 1995 haft ansvaret for bl.a. Fanø, Skallingen og Langli samt de store naturgenopretningsprojekter vedrørende Skjern og Varde Å. Inden da var han i en årrække kontorchef i den centrale del af Naturstyrelsen.

Efter Miljø- og fødevareministerens udpegning ser bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet således ud:

Janne Jørgensen Liburd, formand

Preben Friis-Hauge (V), Varde Kommune, næstformand

Susanne Linnet (V), Tønder Kommune

Kurt Jakobsen (V), Esbjerg Kommune (genudpegning)

Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste), Fanø Kommune

Britt Schak Hansen, Danmarks Naturfredningsforening (genudpegning)

Hanne Voetmann, Friluftsrådet (genudpegning)

Mikael Nørby-Lassen, Landbrug & Fødevarer

Marco Brodde, Dansk Ornitologisk Forening

Hans Christian Fuglsang, Danmarks Jægerforbund (genudpegning)

Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund (genudpegning)

Kjeld Andreasen, Digelagene (genudpegning)

Ulrik Lorenzen, Naturstyrelsen

Svend Tougaard, Nationalparkrådet

Anne Marie Overgaard, Nationalparkrådet