Bliv restaureringshåndværker

03-12-2015

Du kan uddanne dig til restaureringshåndværker med fokus på bygningskulturen i området ved Nationalpark Vadehavet. Informationsmøde, den 17. december 2015.

undefined

Uddannelsen giver dig kompetencer

Uddannelsen på Center for Bygningsrestaurering giver dig kompetencer til at udføre restaurerings-arbejder på fredede og bevaringsværdige bygninger med historiske materialer, værktøj og teknikker.

Ta’ med på kursus med fokus på den særlige bygningskultur i vadehavsområdet

Sammen med museumsfolk og restaureringshåndværkere ser vi nærmere på den særlige regionale byggeskik med blandt andet enlængede gårde. Og vi arbejder praktisk med restaurering af bygningsdetaljer som er karakteristiske for området. En del af kurset foregår i vadehavsområdet og en del foregår i Odense på Center for Bygningsrestaurering.

Indhold i Modul 1 og 2

  • Tværfaglig restaurering af bindingsværk, kalkning, linolie, murdetaljer, blik, råd og svamp, stilhistorie, bygningsarkæologi samt arbejde med en konkret bygning i Vadehavsområdet.
  • Modul 1 og Modul 2 er tværfaglige for murere, malere, tømrere og snedkere. Modul 1 starter den 18. januar og Modul 2 starter den 22. februar og begge kurser varer 5 uger.
  • Efterfølgende kan du tage Modul 3 til 6 og få diplom som restaureringshåndværker.

Tilskud til kurserne

Kurserne er AMU-kurser, og du har derfor mulighed for at få VEU-godtgørelse, tilskud fra Dansk Byggeri samt betaling for hotel og transport.

Kom til informationsmøde – deltagelse er gratis!

Nationalpark Vadehavet holder informationsmøde om kurserne

Torsdag den 17. december kl. 17–19
på Darum Kultur- og Fritidscenter,
Nørrebyvej 16A, 6740 Bramming.

Her kan du bla. møde murerne Brian Krogh Schmidt og Thor Marienlund Poulsen fra Murermestrene Thomas Hans, Haderslev, som begge har taget uddannelsen. Mødet afsluttes med smørrebrød.

Tilmelding på mail til senest den 11. december.