Ny formand og bestyrelse i Nationalpark Vadehavet

16-01-2015

Miljøminister Kirsten Brosbøl har udpeget Janne Jørgensen Liburd som ny formand for Nationalpark Vadehavet. Samtidig er der udpeget fem nye bestyrelsesmedlemmer. Resten af den gamle bestyrelse fortsætter.

Janne Jørgensen Liburd, professor på Syddansk Universitet, er udpeget til ny formand for Nationalpark Vadehavet.

Det bliver Janne Jørgensen Liburd, der afløser Bent Poulsen som formand for Danmarks største nationalpark. Janne Jørgensen Liburd er 45 år, hun er netop udnævnt som professor i turisme på Syddansk Universitet. Derudover er hun centerleder for Center for Turisme, Innovation og Kultur. Janne Jørgensen Liburd bor på Fanø.

Sammen med fem nye og syv genvalgte bestyrelsesmedlemmer skal Janne Jørgensen Liburd de næste fire år videreudvikle Nationalpark Vadehavet. Bent Poulsen har siddet som formand siden 2010 og har ønsket at træde tilbage efter fire år på posten, når hans periode udløber til februar. Janne Jørgensen Liburd tiltræder 8. februar 2015.

Efter miljøministerens udpegning ser bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet sådan ud:

Janne Jørgensen Liburd, formand

Preben Friis-Hauge (V), Varde Kommune

Susanne Linnet (V), Tønder Kommune

Kurt Jakobsen (V), Esbjerg Kommune (genvalg)

Kristine Kaas Krog (Fanø Lokalliste), Fanø Kommune

Britt Schak Hansen, Danmarks Naturfredningsforening (genvalg)

Hanne Voetmann, Friluftsrådet (genvalg)

Mikael Nørby-Lassen, Landbrug & Fødevarer

Marco Brodde, Dansk Ornitologisk Forening

Hans Christian Fuglsang, Danmarks Jægerforbund (genvalg)

Lars Brinch Thygesen, Danmarks Sportsfiskerforbund (genvalg)

Kjeld Andreasen, Digelagene (genvalg)

Bent Rasmussen, Naturstyrelsen (genvalg)

Bestyrelsen suppleres senere med en til to repræsentanter fra nationalparkrådet.

Mere information

Thomas Holst Christensen

Title: Sekretariatsleder
Nationalpark Vadehavet
Telefon: +45 72 54 36 26