Partnerprogram revideret

27-01-2015

Nationalparkens partnerudvalg har, i samarbejde med en række af nationalparkens partnere, revideret og opdateret partnerprogrammet. Antallet af partnertyper er udvidet fra fem til ni. Nye kriterier for producenter og kunstnere er indført.


Med mere end 120 partnerskaber har Nationalpark Vadehavet nået målet på 100 partnere tidligere end forventet. Blandt de nye partnere er en række virksomhedstyper, som ikke var tænkt ind i det oprindelige partnerskabsprogram – virksomheder, som giver god synergi at indgå partnerskab med. Derfor er antallet af partnertyper udvidet fra fem til ni.


Ny partnergruppe – Fødevarer
Producenter af fødevarer, detailbutikker der forhandler fødevarer samt restauranter er samlet i en ny gruppe, der hedder ”Fødevarer.”

Sammen med den nye partnergruppe ”Fødevarer” er der konstrueret en ny godkendelsesprocedure, for fødevarer der må bære nationalparkens logo. Metoden er en vurderingsnøgle til kvalificering af ansøgernes produkter. Den nye metode sikrer ensartethed i  kravene til fødevarer og det giver partnerudvalget muligheden for at give en afvist ansøger en specifik tilbagemelding på, hvad der kan gøres anderledes for at opnå partnerskab.
 

Ny partnergruppe – Kunst
Kunstnerne og kunsthåndværkerne, der tidligere lå under producenter eller formidlere, har fået deres egen gruppe, der hedder ”Kunst.”


For at sikre et højt niveau i optagelsen af kunstnere og kunsthåndværkere som partnere i nationalparken, sammensættes i løbet af første kvartal 2015 et professionelt kunstudvalg. Kunstudvalget består af fire personer – to eksterne fagpersoner og en repræsentant fra nationalparkens bestyrelse samt en repræsentant fra nationalparkens sekretariat. Kunstudvalget vurderer kunstnerens arbejder ud fra nedenstående fem kriterier og kommer herefter med en begrundet vurdering og en afgørelse om godkendelse af eller afslag på ansøgningen om partnerskab.

Kriterier til vurdering af kunstnere og kunsthåndværkere: Inspiration, tilknytning, metoder og materialer samt kunstnerisk niveau.
 

Ny partnergruppe – Non-food
Producenter af nationalparkprodukter, der ikke er fødevarer, har fået deres egen gruppe som hedder ”Non-food.”


Ny partnergruppe – Friluftsliv
Aktører, der tilbyder friluftsliv med instruktion i Nationalpark Vadehavet, har fået deres egen gruppe. Den hedder ”Friluftsliv.”


Ny partnergruppe – Uddannelse
Gymnasier og voksenuddannelser lå tidligere i gruppen formidling. De har nu fået deres egen gruppe, som hedder ”Uddannelse.”


Oversigt over partnergrupper
Efter revisionen af partnerprogrammet ser grupperingen af partnere sådan ud: Formidling, Friluftsliv, Kunst, Overnatning, Events, Non-food, Fødevarer, Uddannelse og Andre.


Et samarbejde mellem nationalparken og partnerne
Ændringerne af partnerprogrammet er udarbejdet i nationalparkens partnerudvalg i samarbejde med en række partnere. Alle ændringer er forelagt og godkendt af nationalparkens bestyrelse.

Partnerskab i Nationalpark Vadehavet gives for en periode på to år af gangen, hvorefter partnerskabet genforhandles. Skærpede krav til partnergruppen træder først i kraft for den enkelte partner ved partnerskabets genforhandling.

Mere information

Søren Christensen

Title: Projekt- og formidlingskoordinator
Nationalpark Vadehavet
Telefon: 72 54 36 20