Fugleturisme – en flyvende succes

16-07-2015

Det er mere populært at se på fugle i Vadehavet end nogen sinde før. Og interessen er fortsat voksende, så Vadehavet har udviklet sig til et ’hot spot’ for fugleiagttagelse i Europa. De unikke forekomster af fugle i er ikke længere kun for specialister og "nørder", men bemærkes i stigende grad også af "den almindelige turist". Et netop afsluttet projekt har sat fokus på fugleturismen i Vadehavet.

undefined
Foto: John Frikke

I forbindelse med PROWAD-projektet vedrørende udviklingen af bæredygtig turisme i det dansk-tysk-hollandske Vadehavsområde er der som en af de sidste øvelser blevet gennemført et studie over tilbud og markedsføring af fugleturisme i Verdensarv Vadehavet. Dette kortvarige litteratur- og kildestudie blev gennemført i første halvdel af året, og blev suppleret med afholdelsen af en workshop i Tönning den 11. juni med deltagelse af 20 fagfolk og administratorer.

Studiet kommer vidt omkring og afslører bl.a., at man i løbet af den korte tid kunne finde frem til 52 aktører, der beskæftiger sig med fugleturisme i Vadehavet (især i den tyske del), og at der er vidt forskellige tilgange til denne særlige gren af formidlings- og oplevelsesturismen. Gennem beskrivelser af gode eksempler på fugleturisme blev der fokuseret på emner som potentialet for fugleiagttagelse, fugleformidling som vejen til at synliggøre verdensarven, kvaliteten af oplevelserne, markedsføring, partnerskaber og ikke mindst bæredygtighed og ansvar.

Studiet er ganske interessant set med danske øjne, og bidrager ud over oversigten over de nuværende aktiviteter og det nuværende omfang, også med en lang række anbefalinger til en fremtidig udvikling af markedet. Hvis det gøres rigtigt, hvis det sættes i system og hvis der samarbejdes med andre aktører og grene af turismen, så byder det særlige fugleliv i Vadehavet på en række fantastiske oplevelser året rundt. 

Læs rapporten her

undefined20 fagfolk og administratorer samlet i Tönning

undefinedFugleturismen er stigenden i både den danske, tyske og hollandske del af Vadehavet

 

 

undefined

 

John Frikke

Title: Naturkonsulent
Havnebyvej 154, 6792 Rømø