Nationalparkskibet skal til Kammerslusen og Skibbroen

02-11-2015

Nationalpark Vadehavets bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 27. oktober 2015 drøftet mulighederne for placering af nationalparkskibet, både sommer og vinter, indenfor nationalparkens område.

undefined

På baggrund af en grundig redegørelse og en række forskellige kriterier, har bestyrelsen besluttet, at skibet i vinterperioden skal ligge ved Skibbroen, Ribe, og i sommerperioden primært ved Kammerslusen. I sommerperioden forventes skibet at sejle meget rundt i hele nationalparken og herunder benytte havnefaciliteter i hele nationalpark-området.

Formanden for skibsgruppen og næstformand i Nationalpark Vadehavet Preben Friis-Hauge udtaler, ”Skibet er snart færdigt. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen, at der blev truffet nogle gode valg for placering af skibet. Om vinteren skal det ligge sikkert af hensyn til vejrliget. Om sommeren skal det ligge centralt, så det kan komme rundt i hele nationalparken. De hensyn mener vi, ud fra sekretariatets redegørelse, at de valgte placeringer bedst tager hensyn til ”.

Lige nu afventer Nationalpark Vadehavet en synsrapport fra Søfartsstyrelsen, som vil redegøre for de sidste ting, der skal ordnes på skibet, så det opfylder alle regler.

For yderligere information, kontakt: 

Preben Friis Hauge, formand for skibsgruppen og næstformand, Nationalpark Vadehavet, Mobil: 60 21 45 44

Preben Friis-Hauge

Title: Næstformand for bestyrelsen
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 60 21 45 44