Der er fortsat midler til lokale netværksarrangementer

04-11-2015

Nationalpark Vadehavet har indtil nu modtaget 14 ansøgninger om støtte. Heraf har de 7 fået tilsagn om til alt 48.175 kr. Der er derfor stadig 51.825 kr. til uddeling. Men du skal være hurtig.

undefined

Pengene fra tilskudspuljen skal bevilges i år, og vi skal derfor have din ansøgning senest 30. november 2015. Du kan godt søge til arrangementer, som først gennemføres næste år.

Du kan finde ansøgningsskema og vejledning her

Hvis du er i tvivl om du kan søge støtte til dit arrangement, er du velkommen til at ringe til projektkonsulent Sara Lindholt på 72 54 36 81 eller sende en mail på Obfuscated Email

Følgende ansøgere har fået tilsagn om støtte

  • Vadehavets Formidlerforum (VFF) v. Myrthue – Natur, Kultur 6 Læring har fået 8.900 kr. til en studietur for Vadehavets, Nationalpark Thys og Nationalpark Mols Bjerges formidlere i Nationalpark Vadehavet
  • Fællesforeningen for Vester Vedsted & Sdr. Farup har fået 10.000 kr. til en workshop med temaet Vester Vedsted og Sdr. Farup – landsbyidentitet i Nationalpark Vadehavet
  • Rømøforeningen har fået 10.000 kr. til et borgermøde om Rømø Havn
  • Natur & Kultur i Ho har fået 5.875 kr. til et arrangement på Skallingen med temaet Vinter og Vadehav – lokal i nationalparken
  • Det Maritime Ribe har fået 3.200 kr. til et møde, der skal informere om sejlads i Vadehavet og om nationalparkens natur og kulturhistorie i forbindelse med smakketræf.
  • Blåvandshuk Udviklingsråd har fået 5.000 kr. til et netværksmøde for foreninger i Blåvandshuk om bl.a. profilering af nationalparken.
  • Mandø Fællesråd har fået 5.200 kr. til et arrangement om rengøring af strand og forland på Mandø.