TEMAMØDE: Diger i fortid, nutid og fremtid

02-11-2015

Udtrykket ”Den, der ikke vil dige, må vige” understreger digernes betydning for menneskets brug af marsken og som værn mod stormfloder. Hør blandt andet om forvaltning af digerne, diger i et historisk perspektiv, naturværdierne langs digerne og klimaændringernes påvirkning af digerne.

11. november 2015
Klokken 16.45 – 20.00
på Darum Kultur- og Fritidscenter

undefined
Foto: Jan Tandrup

Nogle af dem du kan møde:

  • Jesper Theilgaard, Danmarks Radios klimaekspert
  • Holger Toxvig, Seniorkysttekniker, Kystdirektoratet
  • Svend Tougaard, fhv. museumsinspektør ved Fiskeri- og Søfartsmuseet

Diger er et markant kulturelement i Vadehavets landskab, og har i århundreder spillet en betydelig rolle for både mennesker og natur.

Som karakteristiske markører i kulturlandskabet, vidner diger, slikgårde og grøblerender om menneskets liv ved Vadehavet på godt og ondt. ”Den, der ikke vil dige, må vige” lyder et berømt frisisk udtryk fra midten af 1500-tallet, der understreger digernes betydning for menneskets brug af marsken og som værn mod tilbagevendende stormfloder.

Salte marskenge er gennem inddigning forvandlet til ferske og rummer i dag nogle af de største sammenhængende græsarealer i Danmark. Og i de vandfyldte grøfter mellem græsfennerne, især i Tøndermarskens ydre koge, findes en frodighed af planter og smådyr, der er et særsyn i Danmark. Havspejlsstigningen, som følge af den globale opvarmning, påvirker livet ved Vadehavet. Det er en udvikling, der skal tages højde for i fremtidens kystsikring.

Nationalparken har som målsætning, at kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer, som f.eks. kystsikringsanlæg der fortæller om Vadehavet, skal ”bevares, synliggøres og gøres tilgængelige”.

TILMELDING senest 6. november hos Nationalpark Vadehavet på Obfuscated Email eller telefon 72 54 36 34.

Obfuscated Email

Program

 
16.45 – 17.00 KAFFE OG VELKOMST

17.00 – 17.05

Velkomst ved Nationalpark Vadehavet
Peter Saabye Simonsen, Nationalpark Vadehavet

17.05 – 17.25


Digerne ved Vadehavet – i historisk perspektiv
Svend Tougaard, fhv. museumsinspektør
ved Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
17.25 – 17.45

Forvaltningen af digerne langs Vadehavskysten
Holger Toxvig, Seniorkysttekniker, Kystdirektoratet
17.45 – 18.15 SPISEPAUSE
18.15 – 18.35

Diger i praksis
Kjeld Andreasen, Ribe Digelag

18.35 – 18.55

Diger og natur
John Frikke, Nationalpark Vadehavet
18.55 – 19.25

Klimaforandringer og fremtidens kystbeskyttelse
Jesper Theilgaard, Danmarks Radios klimaekspert
19.25 – 20.00

Diskussion og opsamling
Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland
og Vadehavets Formidlerforum

20.00

TEMAMØDET SLUTTER

 

 

 

 

Alette Houman Dyhrfjeld

Title: Sekretær og frivilligkoordinator
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 34

Obfuscated Email

Senest 6. november 2015