Tilskud til dit lokale netværksarrangement

22-09-2015

Nationalpark Vadehavet yder støtte til ikke-kommercielle netværksarrangementer, der har tilknytning til Nationalpark Vadehavet. Ansøgningsrunden åbner den 5. oktober 2015.

undefined

Nationalpark vadehavet har i 2015 afsat 100.000 kroner til støtte til lokale netværksarrangementer, der har tilknytning til Nationalpark Vadehavet.

Hvad kan der søges støtte til?

Emnet for arrangementet skal have relation til Nationalpark Vadehavet. Du kan søge inspiration i nationalparkplanen. Nationalparken ser gerne ansøgninger om arrangementer, som er med til at udbrede kendskabet til nationalparken.

Hvordan søger du?

Gå ind på Nationalpark Vadehavets hjemmeside og læs vejledningen. Her finder du også et ansøgningsskema, der skal anvendes til din ansøgning. Puljens midler uddeles efter ”først til mølle-princippet” – vær opmærksom på, at ansøgningsrunden først åbnes den 5. oktober 2015.

Hvem kan søge?

Alle, som afholder et netværks-arrangement med tilknytning til Nationalpark Vadehavet. Arrangementet skal tage udgangspunkt i Nationalparkplanens punkt 10a:

”At understøtte bosætning og sikre størst mulig forankring i befolkningen gennem synliggørelse og samarbejde med lokale netværk, foreninger, sammenslutninger, lokalbefolkning og aktører med interesser i nationalparken.”

Eksempler på tilsagn om støtte i 2014

  • Sønderho Havn Støtteforening fik 8.000,00 kr. til Informationsmøder om Sønderho Havn.
  • Vadehavets Formidlerforum v. Myrthue – Natur, Kultur & Læring fik 5.950,00 kr. til en studietur for formidlernetværket til Nationalpark Mols Bjerge.
  • Jysk Landbrugsrådgivning fik 10.000,00 kr. til Kom i gang med naturpleje.
  • Natur & Kultur i Ho fik 7.500,00 kr. til Historie og fremtid for Ho Havn i Nationalpark Vadehavet.
  • Vadehavssmedjen fik 4.300,00 kr. til Kend vores Vadehav, et arrangement for tilflyttere.
  • Den Rullende Musikskole fik 8.000,00 kr. til Vadehavslækkerier for børn med mad – smagsprøver, vadehavshistorier og børnerytmik.

  Læs mere om ordningen