Syv Særlige Steder 5

06-04-2016

I 2015 blev der i forbindelse med Friluftsturismeprojektet lavet en app med beskrivelse af 100 steder i nationalparken. App'en hedder Nationalpark Vadehavet.

undefined

Vi har valgt at slå ned på "Syv Særlige Steder" i syv uger, så du kan få indblik i nogle af de mange særlige steder vi har i nationalparken. Teksterne i app'en er skrevet af Marco Brodde.

Det femte særlige sted vi har valgt at fortælle om er... 

Ballum Sluse
Brede Å's udmunding er en af de mest fuglerige lokaliteter i det danske Vadehav. Fra den karakteristiske slusebygning kan man, især med en kikkert, opleve store fugleflokke, flest i forårs- og efterårsmånederne. Bramgæssene er meget talrige, og deres træk til og fra overnatningspladsen i det lave vand er et imponerende skue. Ofte kommer flokkene flyvende lige ind over diget ved slusen. De mange gæs, ænder og vadefugle tiltrækker rovfugle som havørnen, der med stadig større sikkerhed kan opleves her. Læg mærke til, hvor meget land, der er 'lagt til' i hjørnet mellem slusen og Rømødæmningen. Med dæmningen skabte man en rolig bugt, hvor sand og især det finkornede slik har kunnet aflejres hurtigt. Dermed er et stykke vadehav blevet til strandeng. 

Foto: John Frikke