Glædelig jul og et godt nyt år i nationalparken

20-12-2016

”At bevare, styrke og udvikle naturen…”.

Sådan lyder de første seks ord i Nationalpark Vadehavets ”formålsparagraf” i den officielle bekendtgørelse om nationalparken fra 2010. På vej ind i det nye år er det derfor med stor glæde og tilfredshed, at jeg kan se tilbage på et 2016 præget af en række markante projekter på naturområdet, som Nationalpark Vadehavet står bag eller spiller en vigtig rolle i.

Et stort projekt for Mandø blev offentliggjort her sidst på året. Det er et meget visionært projekt, hvor målet er, at Mandø skal være en naturperle midt i Vadehavet. Et tilsagn om støtte på 25 millioner kroner fra Den Danske Naturfond udgør fundamentet for projektet, som både skal skabe udvikling og samtidig understøtte de eksisterende erhverv og arbejdspladser på Mandø. Fra nationalparkens side er vi stolte over, at være blandt initiativtagerne til projektet, og vi ser frem til det videre samarbejde med Den Danske Naturfond, Esbjerg Kommune, Naturstyrelsen, Sydvestjysk Udviklingsforum/EEU, og ikke mindst beboerne på Mandø.

I den sydligste del af nationalparken er et endnu større projekt sat i gang. Her vil Realdania, A.P. Møller-fonden og Tønder Kommune over fem år i fællesskab investere 211 millioner kroner i at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Projektet indebærer blandt meget andet, at adgangen til naturen og oplevelsespunkter skal styrkes. Nationalparkens sekretariat bidrager i flere arbejdsgrupper under Tøndermarsk Initiativet, og jeg sidder jeg med i styregruppen.

Andre vigtige naturprojekter, som nationalparken har arbejdet med i det forgangne år, går ud på at forbedre levevilkårene for strandtudsen, sortternen, de ynglende kystfugle og engfuglene.

En anden af vore opgaver er at bidrage til en udvikling, som er til gavn for hele området – vel at mærke på et bæredygtigt grundlag. I ’Strategi 2016-22’, som bestyrelsen vedtog i 2015, er det nemlig slået fast, at bæredygtighed opgjort ud fra bundlinjen i de tre P’er (People, Planet og Profit) er en præmis for alt, hvad nationalparken foretager sig. Som et middel til yderligere at skabe sammenhæng i det daglige arbejde, blev strategien i det forgangne år suppleret med en kommunikationsplan. I hovedtræk er formålet med kommunikationsplanen at give en forståelse af nationalparkens budskab med udgangspunkt i vision, mission og værdier, at identificere nationalparkens mange samarbejdspartnere, samt at give et overblik over, hvilke kommunikationskanaler vi vil anvende.

I nationalparkplanen, som løber fra 2013 til 2018, findes 12 konkrete målsætninger. Vi arbejder ud fra et administrativt princip om, at vore projekter skal dække flere målsætninger, med naturen i fokus. Andre principper er, at midlerne skal geares, og at der skal sættes fokus på flere fælles og på større projekter. Nationalpark Vadehavet skal være facilliterende og skabe samarbejde på tværs af relationer og partnerskaber.

Nationalpark Vadehavet er Danmarks største nationalpark, og samtidig er den også den eneste internationale nationalpark. Året har også været præget af et tættere samarbejde mellem de fire danske nationalparker, og grænseoverskridende samarbejde med Tyskland og Nederlandene, primært med fokus på forvaltning og bæredygtig udvikling af UNESCO verdensarven.

På ”hjemmebane” arbejder vi også med verdensarven. I 2016 igangsatte vi, sammen med en række af vore partnere et projekt, som under titlen ’Oplevelser i Vadehavet – på tur i Verdensarven’ har til formål at udvikle en række oplevelsespakker. Pakkerne skal give de besøgende enestående oplevelser i vadehavsområdet, og samtidig understøtte branding og synliggørelse af det samlede vadehavsområde til gavn for vækst og udvikling i de fire vadehavskommuner.

Projektet fortsætter i 2017, hvor der også venter andre store opgaver. Således sætter vi fornyet fokus på samarbejdet med vore dygtige lokale partnere, når vi straks efter nytår tager hul på en revideret udgave af partnerprogrammet. Det betyder blandt andet, at interesserede nu igen får mulighed for at indgå partnerskab, og for såvel ny som gamle partnere bliver der tilbud om en omfattende kursusvirksomhed til dem, som ønsker at udbygge deres kompetencer i forhold til at kunne formidle nationalparken og verdensarven.

I maj er Nationalpark Vadehavet medarrangører af det 14. Trilaterale Videnskabelige Vadehavssymposium, der vil blive afholdt i Tønder. 2017 vil også være det første år, hvor nationalparkens eget skib, ’Vadehavet’, for alvor skal til at sejle ud på togter i vores fantastiske verdensarv.

På vegne af Nationalpark Vadehavets bestyrelse ønsker jeg alle en glædelig jul og et godt nytår.

Vi ses i Nationalpark Vadehavet i 2017.

For yderligere information

Janne J. Liburd

Title: Bestyrelsesformand
Universitetsparken 1, 6000 Kolding
Telefon: +45 28 13 99 18