Natur og kulturhistorisk rygsæk til alle børn i Tønder Kommune

21-06-2016

"Jeg bor ved Vadehavet" er navnet på et nyt og ganske enestående samarbejde mellem Tønder Kommune og de offentligt støttede formidlingsinstitutioner i kommunen.

Foto: Jens L. Hansen - Børnene lærer om møller og teknik, for yderligere forklaring, se nederst.

Samarbejdet går ud på en række læringsforløb lige fra børnehaven til og med 8. klasse, som bringer børnene helt tæt på den natur og kulturhistorie, som deres lokalområde er rundet af. Heriblandt er naturligvis også Vadehavet.

Tønder Kommune er rig på både natur og kulturhistorie, og et nyt initiativ sikrer nu, at alle børn i kommunen kommer til at dykke ned i dette rige ”skatkammer”. Mandag den 20. juni underskrev repræsentanter fra Tønder Kommune og fra de offentligt støttede formidlingsinstitutioner i kommunen således en samarbejdsaftale herom.

Initiativet har fået titlen ”Jeg bor ved Vadehavet”, og kort fortalt dækker det over en række læringsforløb – en natur og kulturhistorisk rygsæk, som samtlige børn i Tønder Kommune får forærende. Det første læringsforløb, vil børnene komme på allerede, mens de går i børnehave, og forløbene fortsætter i folkeskolen helt til og med 8. klasse. Ganske enestående har kommunen besluttet, at forløbene skal være obligatoriske, og den betaler for de naturvejledere og kulturformidlere, som eleverne møder i de forskellige læringsforløb, samt for leje af bus. Alle forløb indebærer nemlig, at eleverne skal på ekskursion derhen, hvor de kan komme helt tæt på naturen eller kulturhistorien.

Sagt på en anden måde er ”Jeg bor ved Vadehavet” nærmest en kanon for de vigtigste natur- og kulturherligheder i Tønder Kommune: Vadehavet, Verdensarven, Wegner, kniplinger med videre.

”Jeg bor ved Vadehavet” får elementer fra folkeskolereformen, folkeskolens Fælles Mål, dagtilbuddenes læreplanstemaer og Tønder Kommunes ambitiøse strategier på science- og det grønne område til at gå op i en højere enhed med områdets rige natur og kulturarv. Dermed bygger initiativet på og promoverer en stolthed over lokalområdets natur- og kulturværdier.

Aftalen om ”Jeg bor ved Vadehavet”, der bliver indført fra det kommende skoleår, blev underskrevet ved et arrangement på Naturcenter Tønnisgaard på Rømø. Heri deltog godt 40 personer, repræsentanter fra kommunen, fra skoler og børnehaver og fra alle formidlingsinstitutionerne med flere.

Børn fra 4. årgang på Skærbæk Distriktsskole og fra børnehaven på Rømø var inviteret med til arrangementet, og på en række stationer fik de mulighed for at få ”smagsprøver” på de forløb, som de og alle andre børnehave- og skolebørn kan glæde sig til fra og med det kommende skoleår.

Inden selve underskrivelsen var der taler af Tanja Rahbek fra Naturcenter Tønnisgaard og Anne Maria Overgaard fra Museum Sønderjylland Højer Mølle, der er blandt initiativtagerne til ”Jeg bor ved Vadehavet”, af formanden for Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Popp Petersen, af formanden for Vadehavets Formidlerforum, Klaus Melbye, og af formanden for Tønder Kommunes børn- og skoleudvalg, Henrik Mehlsen.

Alle talerne udtrykte stor begejstring over ”Jeg bor ved Vadehavet” og glædede sig til at se initiativet udfolde sig i de kommende år.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet ved et arrangement på Naturcenter Tønnisgaard, hvor inviterede børn på nogle stationer fik "smagsprøver" på de læringsforløb, som de nu kan se frem til. Her er det en station om møller og teknik. I baggrunden forklarer to af initiativtagerne til projektet, museumsinspektør Anne Maria Overgaard fra Højer Mølle og naturvejleder Tanja Rahbek fra Naturcenter Tønnisgaard, om tankerne bag "Jeg bor ved Vadehavet" for formanden for Tønder Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Popp Petersen, og formanden for børn- og skoleudvalget, Henrik Mehlsen.

Jens L Hansen, kommunikationskonsulent

Jens Laurits Hansen

Title: Kommunikationskonsulent
Havnebyvej 30, 6792 Rømø
Telefon: +45 72 54 36 20